27 Ocak 2021 Çarşamba

Kör İle Yatan Şaşı Kalkar

Erdal Koca

Erdal Koca

E-Posta : erdalkoca@hotmail.com
 
Bizim kültürümüzde o kadar yer etmiş, derin manalar içeren söz ve cümle vardır ki asırlardır süregelmiştir. Bunlardan bir tanesi yazımızın başlığı olup, tabiri caizse gündeme cuk diye oturan, Atalarımız tarafından denenmiş, tecrübe edilmiş Atasözleridir. Bunlardan bir tanesi de ‘’Bana Arkadaşını söyle Sana Kim olduğunu Söyleyeyim’’ sözüdür.

Tabi bunların Ata Sözü olması, denenmiş ve tecrübe edilmiş olmasından kaynaklanmakta olmakla beraber, son dönemde ne yazı ki dilimizde pelesenk olmuş, içindeki derin manayı bilmeden söylediğimiz sözler haline gelmiştir.

Yazımızın başlığına dönecek olursak, hiç tereddüttünüz olmasın ki herkes kendi dengi olanlarla birlikte arkadaşlık eder, onlarla yer, onlarla içer ve onlarla yatıp, onlarla kalkar. Buna yaratılış tarzı diyemeyiz. Alçak gönüllülük başka, arkadaşlık yaptığınız, görüş alış verişinden bulunduğunuz çevrenizdeki veya önder aldığınız kişiler başkadır.

Buradan hareketle, diyelim ki bir çocuk gördünüz, onun seviyesine indiniz, onun anlayacağı şekilde konuştunuz ve onu sevdiniz. Çocuk mu oldunuz? Hayır, ama onun seviyesine indiniz, onun diliyle konuştunuz, kendinizden bir şeyler kaybetmek bir yana kendinize çocukluğunuzdan da bir şeyler kattınız. Bu yüce bir değerdir, insanlığın gereğidir.

Öte yandan devlet adamısınız ve devleti yöneten birisiniz. Eğer ciddi iseniz, hatırı sayılır biri iseniz, herkes sizi muhatap alır ve saygı duyar. Ama ciddi bir değilseniz, ülkeniz güçlü değil ise kusura bakmayın size kimse saygı duymaz.

Hatta bize terör örgütüdür diye dayatarak, terör örgütü olarak kabul ettirdiniz, ancak siz devlet gibi muhatap alarak pazarlık yapıyorsunuz derler ve demektedirler. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Saygıdeğer okuyucular

Yaşadığımız yıllarda gördük ki teröre muhatap olan ülkeler, hiçbir zaman o örgütü muhatap almamış, almış ise de öncelikle silahları bırakmak şartıyla görüşmüşler ve sonuçta ülkeleri galip çıkmıştır.

Bizde olduğu gibi her zaman kaybeden devlet olmamış ve hiç kimse koltuğuna yapışıp kalmamıştır. Öte yandan vatandaşlarına da devlet ve devleti yönetenleri sorgulama hakkını tanımışlardır.

Maalesef, körle yatanlar şaşı kalkıyor. Her millet kendi bekasına zarar verecek olaylardan ve bekasına zarar veren kişilerden anında uzaklaşıyor ve daha da önemlisi hiç kimse buna cesaret edemiyor. İrlanda’nın IRA’sı, Almanya’nın Baider Mainof çetesini hallettikleri gibi!

Bir düşünün!… Otuz yılı aşkın bir zamandır silahlara sarılmış, devleti ve milletini bölmek için amansız bir mücadele vererek, otuz binden fazla insanını, yaşlısını, bebeğini, beşiğinden katledenlere onur madalyası vermişiz, bağımsız devlet sözü, ömür boyu hapse mahkûmlara özgürlük ve siyaset sözü vererek bir nebze, sadece bir nebze kan akmasının önüne geçilme karşılığında silahlar susmuş, susmuş sayılırsa. Adama sormazlar mı otuz yıldır silahlar ne için konuşuyordu, bu gün neyin karşılığında sustu diye?

İstediklerini aldılar ve hâlâ silah bırakmadılarsa yapanlar, sebep olanlar utansın. Ülkenin gündemini işgal eden, her muhalefet partisinin engellemelerine rağmen güvenlik yasa tasarısı meclisten geçmiş de bunu engellemeye kimsenin gücünün yetmemesine karşılık, PKK nın tek sözüyle geri adım atılmışsa izahtan varestedir.

Ve meşhur on maddelik dayatmanın açılımı

1- Demokratik siyasetinin içeriği tartışılmalı:

PKK’nın silahlı-silahsız bütün unsurlarının, yeni dönemde siyaset yapabilmesinin önünün açılması kastediliyor. ‘Dağdan iniş ve ovada siyaset’ olarak özetlenen, aralarında genel affın da olduğu düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Örgüte üye olmayanların da örgüt üyesi gibi cezalandırılmasını öngören TCK’nın 220’nci ve TCK’nın 314’üncü maddelerinin değiştirilip, hatta yürürlükten kaldırılması hedefleniyor.

2- Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması: ‘Ulus Devlet’ tanımının, demokratikleşme yoluyla değiştirilmesi, genelde tüm toplumun özelde Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması. AB Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na atıfla yerelde ‘Demokratik Özerklik’ adı altında özyönetim modellerinin geliştirilmesi.

3- Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri: Anayasa’da yer alan vatandaşlık kavramının değiştirilmesiyle, bireylerin eşit yurttaşlar olarak temel demokratik haklarının güvence altına alınması talep ediyor.

4- Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına ilişkin başlıklar:
PKK çizgisindeki ‘Kürt Siyasi Hareketi’nin öncülük ettiği ve devlet tarafından ‘hukuk dışı’ kabul edilen mevcut tüm siyasi, kültürel ve ekonomik örgütlenmelerin sivil toplum örgütü olarak kabul edilmesinin ve faaliyetlerinin kısıtlanmamasının sağlanması.

5-
Çözüm sürecinin sosyo-ekonomik boyutları: Başta koruculuk sistemi ve boşaltılan köyler sorunu olmak üzere yaklaşık 30 yıldır süre gelen çatışma ortamının yarattığı tüm sosyo-ekonomik sorunların giderilmesi. Yerel yönetimlerin ekonomik açıdan da güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmanın artırılması...

6-
Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzeni ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması: İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın kabul edilen maddelerinin yeniden el alınması. Ceza, Siyasi Partiler ve benzer kanunlardaki kimi maddelerin yeniden düzenlenmesi. Tutuklulukta en uzun sürenin üç yıl olması, müdafinin dosyayı inceleme yetkisine getirilen sınırlamaların kaldırılması, terör suçlarına özgü infaz uygulaması insan haklarına uygun şekilde düzenlemesi gibi maddeler.

7- Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri: Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, kentlerde ve toplum yaşamında ekolojinin bir yaşam biçimi haline getirilmesi.

8- Kimlik kavramı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi: Kimliklerin kendilerini özgürce ifade etmelerinin sağlanması, anadilde hizmet alımını genişletilmesi ve bu hakların Anayasal güvenceye alınması. Anadilde eğitim hakkı taleplerinin karşılanması.

9- Demokratik cumhuriyet, ortak vatan, milletin demokratik ölçülerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması: Kürt kimliğinin anayasal güvence altına alınması öngörülüyor. Bu noktada ‘Kürt’ kavramsallaştırmasının Anayasa’da doğrudan yer bulmasına gerek görülmüyor. Öcalan’ın “Özgür iradesiyle Türkiye’ye bağlılığını ifade eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” önerisinin ya da benzer bir tanımın yapılması yeterli bulunuyor. Bu noktada ‘Türklük’ üzerine şekillenmiş Anayasa’daki vatandaşlık tanımının değiştirilmesi hedefleniyor.

10- Bütün bu demokratik hamleleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa: Bütün bunların yeni bir anayasa ile garanti altına alınması amaçlanıyor. Demokratik vatandaşı ve toplulukları ulus-devlete karşı korumayı esas alan toplumsal konsensüsle oluşmuş bir anayasa talebini dile getiriyor. Kısaca PKK terör örgütünün Türk Hükümetine dayattığı on maddelik şartın Türkçesi budur.

İmralı’da bu 10 madde ile ilgili görüşmelerinin Nisan ayına kadar tamamlanması ve mutabakata varılması planlanıyor. PKK da olağanüstü kongresini toplamak için müzakerelerin tamamlanmasını bekleyecek durumdaysa…

İkinci muhalefet partisi Lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin; Ülkemiz karanlık bir tüneldedir. Başbakan aklınca selamlaşma kampanyası başlatsa da insanlarımızın arasına nifak girmekte selam sabah kesilmektedir. Vatanımız korkakların kanlı ve terörist grupların güdümündedir. Etrafımızdaki çember giderek daralmaktadır.
Her günümüz zulümle geçmektedir. Bayrağımız yarım kafalıların yandaş ve yalakalıktan tam not almış müfrezelerin hücumu altındadır.
AKP 13 yıl içinde ülkemizin posasını çıkarmıştır. Milli bekanın üzerine kabus gibi çökmüştür. AKP huzur muhalifidir. Ahlaka en ağır darbeyi indirenler iktidardadır. Yolsuzluk yoksulluk illetini azdıranlar iktidardadır.

Bölücü örgüt jestlerle dirilmiş tavizlerle canlanmış pazarlıklarla Türkiye’nin karşısına sanki eşit bir güç gibi dikilmiştir.
AKP PKK’ya ruhunu kaptırmıştır. Kandil hayranlığı AKP’nin aklını almıştır.
Görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir sabıkalı katilin, bir teröristin 10 maddelik metnini çözüm olarak sunmaktadır.
Başbakan bize de çağrıda bulunarak aksi halde kaybedeceğimizi söylemektedir.

Davutoğlu unutmasın ki eğer milletimiz kazanacaksa milletimiz huzura kavuşacaksa biz kaybetmeye baştan razıyız. Ama hiç de böyle olmayacaktır. Her bir maddesi musibet olan ihanet metni Dolmabahçe sarayındaki başbakanlık ofisinde açıklanmıştır.
Neymiş PKK olağanüstü kongre toplayıp silah bırakacakmış.

Sevr anlaşmasına da barış diyorlardı ve 4 Türk milletine nasıl bir cehennemi yaşatacağı da herkesin malumuydu.
AKP PKK ile mütareke yapmış müzakereye hız vermiştir.433 maddelik Sevr anlaşmasıyla ihanet metni arasında esasta hiçbir fark yoktur. Sevr’i imzalayacak kadar küçülen 3’li kadro ile AKP’yi temsilen PKK HDP bloğunun karşısına oturan 3 kişinin yolları 95 yıl sonra kesişmiştir sözlerini hiçbir kanal vermeye, hiçbir gazete yazmaya cesaret edemiyorsa bu millete söylenecek sözümüz yoktur.

Son olarak şunu da belirtmek istorum: Selahattin Demirtaş’ın PKK nın lideri cani, partisi ve siyasi partiler(!) tarafından dışlanması gerçekçi değil. Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendilerinin de beklemediği oranda oy aldı. Şimdi bunu dışlamış, kendine özgüveni olan birisi olarak lanse edip, partisinin aldığı oyu da HDP ye mâl etmek için yapılan bir oyundur. Böyle olduğunu da seçimlerden sonra göreceksiniz.

Hak ettiğiniz şekilde yönetilirsiniz.


09 Mart 2015 Pazartesi 08:32
Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

ÜLKE GÜNDEMİ

Diyanet'ten Berhan Şimşek’e yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek’in Cuma

CHP’den yeni sistem önerisi

CHP’nin yeni parlamenter sistem önerisi çalışmalarında son aşamaya gelindi. MYK'ye sunulan çalışmada seçim

Yetişkin işsizler işe, çocuk işçiler okula!

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu "Çocuklar bir iş gücü değil, hayalimizdeki

Erkekler yüzde 84, kadınlar yüzde 73 oranında 'online'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2020”

Korona hastası 2.442.350 vefat 25.344

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Ocak Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 134 kişi

Koronavirüs salgını ve kadına yönelik şiddet

Koronavirüs salgın koşullarında kadına yönelik şiddet mekanizmalarının nasıl çalıştığına dair izleme

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL