24 Kasım 2020 Salı

İnsanlık onurunu yok eden İŞKENCELER

insanlik-onurunu-yok-eden-iskenceler

İşkence, ister fiziksel olsun ister ruhsal, bir göz korkutma, caydırma, intikam alma, cezalandırma veya bilgi toplama amacı olarak bilinçli şekilde insanlara ağır acı çektirmekte kullanılan her türden edinimlerdir.
25 Ekim 2020 Pazar 16:50

 İtiraf almak amacıyla sorgulama taktiği olarak kullanımı günümüze dek en büyük kullanım alanı olmuştur. İşkence ayrıca bir baskı yöntemi olarak veya tehdit olarak algılanan toplulukları kontrol altına alma aracı olarak hükümetlerce kullanılır. Tarih boyunca, din değiştirme veya politik yeniden-öğretim (re-education) amacıyla özellikle Ortaçağ Avrupası'nda sık sık kullanılmıştır.

 

İnsan Hakları Bildirgesi'nde belirtildiği üzere, işkence neredeyse evrensel olarak çok ciddi bir insan hakları ihlali olarak görülür. Üçüncü ve Dördüncü Cenevre Sözleşmelerini imzalayan devletler, silahlı çatışma durumlarında korunan insanlara (düşman siviller ve savaş esirleri) işkence yapmayacağını beyan eder, ve Birleşmiş Milletler'in İşkenceye Karşı Sözleşme'nu imzalayanlar hiç kimseye cezalandırmak, itiraf ya da bilgi almak, onlara ya da üçüncü şahıslara baskı yapmak amacıyla kasten acı ve ıstırap çektirmeyeceğine söz verir. Ancak Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar her üç ülkeden ikisinin istikrarlı bir şekilde bu konvansiyon ve anlaşmaların ruhuna uygun davranmadığını bildirmekteler.

 

İşkence türleri
Fiziksel işkence, azap vermek için fiziksel acıyı kullanır, ki bu da en bilinen işkence biçimidir.

 

Psikolojik işkence, azap vermek için psikolojik acıyı kullanır ve daha az bilinir, çünkü etkileri çoğunlukla başkalarınca görülemez. Nesnesi konumundakinin zihinsel, duygusal ve psikolojik hallerinde acıya sebep olmak için fiziksel olmayan yöntemler kullanır. Nelerin psikolojik işkence oluşturduğuna dair uluslararası bir fikir birliği olmadığından, sıklıkla bunlara göz yumulur, inkar edilir yahut başka türlü adlandırılır. Buna rağmen, kurbanı olanlarca işkencenin en salt biçimi olduğu söylenmiştir.

 

Psikiyatrik işkence, siyasî, dinî ya da ailevî sebeplerle "akil" insanlara işkence etmek için psikiyatrik teşhisleri ve bunlara ilintili olarak yapılan tedavileri kullanır. Bu Sovyet Rusya'da siyasî esirlere karşı oldukça sık kullanılan bir yöntemdi. Daha yumuşak biçimleri ABD ordusunda -başka yönlerden akil olsa da- emirlere karşı gelen subaylara karşı uygulanmıştır. Bu tür "sorun çıkaran" üyelerden sakınan kimi dinî grupların da, sahte akıl hastalığı teşhisleri koyarak söz konusu üyeyi devamlı bir ayıplama altında tutmaya dayalı bir tür psikiyatrik işkence kullanmaya çabaladıkları olmuştur.

 

Farmakolojik işkence, azap vermek ve işkencecinin amaçlarına boyun eğdirmek için kurban üzerinde psikotropik ve/veya diğer tür kimyasallar kullanır.

 

Porno-işkence terimi, kurbanı videoya kaydedilen veya başkalarınca seyredilen bir ortamda açık cinsel ilişkiye zorlayarak, soruşturma, cezalandırma yahut tecavüz amaçlı olarak bilinçli fiziksel ve/veya zihinsel acıya maruz bırakma olarak tanımlanabilir. bkz. Porno İşkencenin İcadı (The Invention of Porno Torture)13 Ocak 2013 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi

 

Göz dağlama,Cezayir kancası,Ağırlaştırılmış diş sökme

Falaka,Dövme ve fiziksel taciz,Bağlama / bükme,Işıkla körleştirme,Kaynatarak öldürme,Kemik kırma,Dağlama, Yakma / üzerinde sigara söndürme,İğdiş etme Çocuk tecavüzü,Boğma (elle),Boğma(suda),Kesme, Çirkinleştirme,Yaşlılara kötü muamele (fiziksel)

Kırbaçlama, deri yüzme, Ayak kızartma, Ayak kırbaçlama

Yemeye zorlama,Cinsel sakatlama / zorla sünnet,Keçi dili

Saç yakma,Dizden vurma,Kol/parmak koparma

Mancuerda,Oksijensiz bırakma,dipçikle vurma

Katran,Tecavüz, Ensest ve diğer tür cinsel saldırılar

Kafa derisi yüzme,Scaphism - Böceklere yedirme


Geçmişte işkence

 

İşkence pek çok ülke ve devlet tarafından uygulanmıştır. Örneğin Roma İmparatorluğu'nda bir kölenin ifadesi yalnızca işkence altında alınırsa kabul edilirdi, kölelerin kendi istekleri ile gerçeği söyleyebileceklerine güvenilemeyeceği varsayımına dayanılıyordu.

 

İlk ve orta çağ filozofları (örneğin Aristoteles ve Francis Bacon) adalet sisteminde dikkatli bir şekilde gözlemlenen işkence uygulamasının güvenilir destekçileri oldular.

 

Avrupa'nın hemen her yerinde orta ve yeni çağ mahkemeleri davalının suçuna ve toplumsal konumuna göre işkence yaptırmıştır. İşkence adalet sisteminde meşru görülürdü ve itiraf ettirmek, suç ortaklarının isimlerini almak gibi amaçlarla kullanılırdı. Sıklıkla idama mahkûm edilen davalılar suç ortaklarının kimliklerini açıklamaları için infazdan önce son bir kez işkenceye alınırlardı. Engizisyon mahkemelerinde işkence kullanımı 1252 yılından itibaren başlanmış ve 1816'da Katolik kilisesi tarafından yasaklanmıştır. Bu zaman aralığında güçlü kimseler kendi işkence odalarını kurmuşlar, toplumun aşağı kesiminden insanları sokaklardan kaçırarak icat ettikleri prosedürleri üzerlerinde uygulamışlar, hangi tekniklerin daha etkili ve vücudun hangi bölgelerinin daha duyarlı olduğunu dikkatli bir şekilde araştırarak uygulamalarını geliştirmişlerdir. 

 

Orta çağdan 18. yüzyıla değin işkence yasal soruşturmalar ve mahkemelerde itiraf ve ifade almada meşru olarak kullanılıyordu. Bazı seküler mahkemelerin dini olanlardan daha vahşi uygulamalarda bulunduğu görüldüyse de, Will ve Ariel Durant'ın "İnanç Çağı"nda belirttikleri gibi çoğunlukla en acımasız ve canice işkenceler hükümetler tarafından dikbaşlı mahkûmlar üzerinde değil, dindar rahipler tarafından "kafirler" üzerinde uygulanmıştır.

 

Örneğin İspanya'da Dominikan tarikatına mensup rahipler dehşetli bir şekilde yaratıcı işkenceciler olarak ün salmışlardı. İspanyol engizisyon mahkemesinin kurbanlarından pek çoğu işkence sırasında hayatını katbetmiştir.

TARİHTE YAPILMIŞ EN KORKUNÇ İŞKENCELER

Küvet işkencesi:Tarih boyunca "küvete oturtmak" diye bilinmiş. Suçlu bulunan kişi sadece başı dışarıda olacak şekilde tahta küvetin içine oturtuluyor. Ardından yüzü bal ve süt karışımı ile kaplanıyor ve sineklerin beslenmeye başlaması bekleniyor. Ayrıca kurban düzenli olarak besleniyor ki kendi bokunun içinde yüzebilsin. Birkaç günün ardından sinekler, kurtlar, böcekler derken kurban canlı canlı çürüyor.

 

Pirinç boğa işkencesi:Ayrıca Sicilya boğası olarak da bilinen bu yöntem antik Yunan'da keşfedilmiş. Yanında bir kapağı bulunan yekpare pirinçten imal döküm boğa. Kurban bu kapaktan boğanın içine yerleştiriliyor ve boğanın altında bir ateş yakılıyor ve çığlıklar içinde yavaş yavaş pişiyor. Boğanın özel dizaynı sayesinde kurbanın çığlıkları çok daha ekolu ve güçlü şekilde duyulabiliyor.

 

Kazığa oturtma işkencesi:Hepimizin "kazıklı Voyvoda" olarak bildiği Voyvoda III. Vlad Tepeş'in kullandığı bir işkence yöntemi. Kurban ucu sivri bir kazığın üzerine oturtuluyor ve kazık yavaş yavaş yükseltiliyor. Haliyle kazık yukarı çıktıkça kurban kendi ağırlığı ile kazığa geçmiş oluyor. Bu yöntemle kurbanın ölmesinin 3 gün sürdüğü söyleniyor. Vlad'ın yemeğini yerken 20 bin kişiyi bu yöntemle öldürdüğü tahmin ediliyor.

 

Kafir çatalı işkencesi:Bir kayışa tutturulmuş iki ucu sivri çatal şeklinde metal işkence aleti. Çatalın bir ucu kurbanın çenesine dayanırken diğer ucu da kurbanın göğüs kemiğine dayanıyor ve alet katış yardımıyla tavana asılmış olan kurbanın boynuna sabitleniyor. Kurbanın ölmemesi için asla uyumaması lazım, eğer uyursa veya başı bir şekilde öne düşerse... Evet çatal hem çeneden hem de göğüsten delip geçiyor.

 

Boyun işkencesi:Kurbanın ne kadar dayanabileceğini, ölmeden ne kadar yaşayabileceğini görmeye yönelik bir dayanıklılık testi işkencesi. Tahtadan veya metalden yapılmış olan bu alet kurbanın boynuna takılıyor. Bir anda batıp öldürmüyor ama kurbanın yatmasını, yemek yemesini, kafasını hareket ettirmesini engelliyor. Bunları yapmadan kaç gün yaşayabilirsiniz? Amaç da bu zaten.

 

Yahudi kazığı işkencesi:Kazığa oturtmak ile benzer bir mantığı vardır. Kurban piramit şeklindeki bir kızağın üzerine oturtulur ve iplerle burada kalacak şekilde sabitlenir. Ucu sivri piramidin yavaş yavaş makatı genişleterek ilerlemesi seyredilir. Daha fazla aşağılamak için kurban bu işkence sırasından tamamen çıplak olur ve hijyene zerre özen gösterilmez. Yani uzun sürenin sonunda içinize giren piramit sizi öldürmese bile kaptığınız enfeksiyonun sizi öldürmesi garantidir.

 

Kurşun püskürtme işkencesi:Çok basit ancak etkili bir işkence aleti. İçine doldurulan erimiş kurşun, katran, kaynar su veya kızgın yağ kullanıcı tarafından kurbanın en çok acı veren bölgelerine itinayla püskürtülür. Özellikle mide ve gözler favori bölgelerdir. Bazen erimiş gümüşün de kullanıldığı bu yöntemde acılı ve ıstırap verici bir ölüm garantidir.

 

Çivili tabut işkencesi:Önden menteşeli, iç kısmı çivilerle kaplı, bir insanın rahatlıkla sığabileceği demir kabin olarak tasarlanmış bir işkence aleti. Her yönden kurbana saplanan çelik çiviler yüzünden içerideki kişinin herhangi bir yönde hareket etmesi olası değil. Sorgulamayı yapan kişi sorularına istediği cevapları alamadığında çivilerle kurbanı dürterek yüksek volümlü çığlıkları rahatlıkla alabiliyordu.

 

Tabut işkencesi:Orta Çağ'ın en çok tercih edilen işkence yöntemlerinden biri. Bir insanın zar zor sığabildiği, hatta çoğu zaman ite kaka sığdırıldığı bir kafes şeklinde tasarlanmış. Kurban içine yerleştiriliyor ve yüksekçe bir yere asılıyor. Ve genellikle kargalar kurbandan kalanları yiyip bitirene kadar da aşağı indirilmiyor.

 

Askı işkencesi:Kurbanın vücudundaki tüm eklemleri, yerinden çıkarmak ve kurbana mümkün olan en ağır acıyı vermek için tasarlanmış bir alet. Ahşap bir çerçeve, alttan ve üstten kurbanın el ve ayaklarını sabitlemek için kullanılan iki halattan mamül. Kurbanın bağlanmasının ardından işkenceci kolu çevirerek germe işlemine başlıyor ve kollar bacaklar yerinden çıkana kadar işlem devam ediyor. İşkencecinin keyfine göre kollar ve bacaklar tamamen kopup vücuttan ayrılana kadar devam ettiği de oluyormuş.

 

Dil kesme işkencesi:Kurbanın dilini tek hamlede sorunsuz şekilde kesmek için tasarlanmış büyük ebatlı bir makas esasen. Ağız açıcı adı verilen bir aletle kurbanın ağzı zorla açılıyor dili kavrayacak şekilde demir dil koparıcı yerleştirildikten sonra vida sıkılarak dil tek hamlede koparılıyor. 

 

İşkence sandelyesi işkencesi:Elektrikli sandalyenin atası olabilecek bir alet. Üzerinde 500-1.500 çelik çivi bulunan bu sandalyenin, acıyı arttırmak için özel ateş yakılabilecek bölümleri de var. Genellikle kurbanın itiraf etmesi için kullanılıyor. Her yeri çivilerle kaplı bu sandalyeye kayışlarla sabitlenen kurban çığlıklar içerisinde itiraflarına başlıyor. Genellikle bu itiraflar sırasında çok sayıda seyirci de bulunuyor ortamda.

 

İspanyol eşeği işkencesİ:İspanyol Engizisyonunun gözde ve muhtemelen en acı verici işkence aletlerinden biri. Kurban çıplak bir şekilde, orta kısmında çivilerin bulunduğu, eşek semeri biçiminde ve V şeklinde tasarlanmış bu aletin üzerine oturtuluyor. Kurban ortadan ikiye bölünene kadar ayaklarına her iki taraftan ağırlıklar asılarak işkence gerçekleştiriliyor. Ölmenin çok uzun sürdüğünü sanırım söylemeye gerek yok.

 

Asma, Hadım Etme, Koparma işkencesi:Orta Çağ'da, İngiltere'de vatan hainlerine, halkın önünde verilen ceza, ancak 1814 yılında yürürlükten kaldırılmış. Binlerce insanın bu yöntemle öldürüldüğü biliniyor. Bu teknikte kurban parmaklık adı verilen ahşap bir çerçeveye bağlanıyor. Neredeyse boğulana kadar kısa süreliğine boynundan asılıyor (Asma), ardından bağırsakları dışarı çıkarılıyor ve genital organı kesilip kurbanın görebileceği şekilde yakılıyor (Hadım etme). Son olarak kurban dört parçaya ayrılıyor ve başı kesiliyor (Koparma). William Wallace'ı hatırladınız mı?

 

CİA İŞKENCELERİ 

 

Tekniklerin uygulandığı tutuklu sayısıyla ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. CIA tarafından yapılan açıklamayla, 11 Eylül saldırıları ile ilişkisi olduğunu tespit ettikleri Ebu Zübeyde, Halid Şeyh Muhammed ve Muhammed el-Kahtani'ye waterboarding uygulandığını kabul etti.Öte yandan CIA'in waterboarding tekniğinin kullanılmadığını belirttiği Afganistan'daki kara bölgede de, waterboarding tekniğinin uygulanması için gereken tahta platform ile çevresindeki kovaların bir resmi çekilmişti.

 

Uygulanan bu tekniklerin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veya uluslararası hukukta belirtilen işkence karşıtı yasaları çiğneyip çiğnemediği birtakım tepkilere yol açtı. Aralık 2007'de kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre 2005 yılında CIA, tutukluların sorgulanması sırasında uygulanan işkence görüntülerinin yer aldığı video kasetleri imha etmişti. Birleşmiş Milletlerin işkence konusundaki özel raportörü Juan Mendez waterboarding tekniğinin "ahlaksız ve yasa dışı" bir işkence olduğunu belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde yer alan 56 Demokratik Parti üyesi vekil 2008 yılında konu hakkında bağımsız bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

 

2013 Nisan'ında yayınlanan tarafsız ve bağımsız bir incelemede Amerika Birleşik Devletleri'nin, 11 Eylül saldırıları sonrasında tutuklanan kişilere "tartışmasız" bir şekilde işkence yaptığı ve ülkenin en üst düzey yetkililerinin bunların tamamından sorumlu olduğu belirtildi. Eski CIA Başkanı Leon Panetta, eski CIA yetkilileri, bir Guantanamo savcısı ve bir askerî mahkeme hakiminin de aralarında bulunduğu bazı Amerikalı ve Avrupalı yetkililer uygulanan bu teknikler için "geliştirmiş sorgulama" tanımlamasında bulundu.2009'da Başkan Barack Obama ve Başsavcı Eric Holder, uygulanan bu tekniklerin işkence olduğunu ve kullanımlarının yasaklandığını ifade etti. Her ikisi de CIA, Savunma Bakanlığı veya programa izin veren Bush dönemine ait hükûmet yetkililerine dava açılmayacağını belirtirken, konuyla ilgili olarak bir hakikat komisyonu oluşturulabileceğini söyledi.

Kaynak: Wikipedia/Onedio

Haberin etiketleri:

işkence


Haber okunma sayısı: 1410

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

filmlere-konu-olan-yamyam-albert-fish

Filmlere konu olan yamyam 'Albert Fish'

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:52
insan-eliyle-gelmis-en-korkunc-11-felaket

İnsan eliyle gelmiş en korkunç 11 felaket

19 Ekim 2020 Pazartesi 16:27
ortacagin-hayvan-mahkemeleri

Ortaçağ'ın hayvan mahkemeleri

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:12
deniz-kizlarinin-tuhaf-hikayeleri

Deniz kızlarının tuhaf hikayeleri

11 Ekim 2020 Pazar 20:02
antik-cagda-korkunc-kurban-cinayetleri

Antik çağda korkunç kurban cinayetleri

10 Ekim 2020 Cumartesi 14:50

ÜLKE GÜNDEMİ

Pandemi kadınların yükünü artırdı

Araştırmalar pandemi döneminde kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığını, işini kaybetme riski ile daha

Aşı hakkında doğru bilinen 8 yanlış

Covid-19 enfeksiyonu hızla yaygınlaşırken, sonbahar ve kış aylarında influenza ve dünyada milyonlarca çocuğu

30 Yıl sonra kız kardeşine kavuştu

Esra Erol’da kayıplar aranmaya devam ederken bugün bir mucize daha gerçekleşti. Hayat hikâyesini gözyaşları

Ticaret Bakanı'ndan pembe tablo

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Minik ortaktan öğretmenlere destek

Cumhur İttifakı'nın minik ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Öğretmenlerimizin

3600 ek gösterge acilen verilsin

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL