TSK Mehmetçik Vakfı

26 Eylül 2018 Çarşamba

Büyüler, davetler ve kehanet

buyuler-davetler-ve-kehanet

Grimoires, sihirli büyüler ve tılazlar ve tılsımlar yapmak için talimatlar içeren kitaplardır, ancak bazıları iblisleri toplamak ve kontrol etmek için talimatlar içermektedir. Grimoires son yıllarda filmler ve televizyon şovları yoluyla büyük beğenisini kazanmış ancak kökleri eski zamanlara dayanıyor ve amaçlarının hala çok spekülasyon altında kaldığı görülüyor.
31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:26

  Oxford sözlüğü, grimoyu yalnızca sihirli büyüler ve çağrılar kitabı olarak tanımlar ve bu kitaplar genellikle Moses ve King Solomon gibi ünlü kişilere atfedilir.

 

Owen Davies belki de sihirli çalışmalar alanında en tanınmış akademisyenlerden biridir. "Grimoires: Sihirli Kitapların Tarihi" adlı kitabı (2009) grimoların tarihinde ve sihirinde kapsamlı bir araştırma yapıyor. Davies için grimoire, insanları kötü ruhlara karşı koruyan, cadıları, hastalıkları iyileştiren ve kaderi değiştiren, sadece birkaç kullanım alanını adlandıracak bilgiye sahip olduğuna inanan besteler ve çekicilik kitaplarıdır.


'Grimoire' sözcüğünün Fransızcadan 'gramer' kelimesinden türetildiği düşünülür; bu, simgelerle cümleler kurma eylemidir. Grimoires büyülü günlükler değil, belirli arzu edilen sonucu üretmek için hazırlanmış derlenmiş bir talimat setidir. Grimoires sihirli kitaplar olmasına rağmen, tüm sihir kitapları grimoire değildir. Bazı sihirli metinler, ruhların tasvirine, kelimelerin taşıdığı güçlere veya sihirli nesnelerin yaratılmasını içeren ritüellere odaklanmak yerine doğal dünyanın sırlarını keşfetmek ve kullanmak ile ilgiliydi.

 Eskiçağ Tarihinde

Grimoire, sihirli veya gizli bilginin fiziksel kayıtlarını oluşturma arzusunu ortaya koymak ve sözlü olarak değerli bilginin iletilmesi ile kaybolabilecek bilgileri güvence altına almak için mevcuttu. Buna ek olarak, yazı yazma eylemi gizli ya da gizli güçlerle ilişkilendirildi. Büyüleyici bilgileri kaydetmek için somut kaynaklar yaratma dürtüsü M.Ö. binyılda Babil'in eski uygarlığına dayanıyor ve Mısır da bu nitelikteki kayıtları bize sağlıyor. Sihirli uygulamalar ve tören sihri hakkında çok sayıda papir içeren bilgi keşfedilmiştir. Papirüs üzerine yazı yazmak mürekkep kullanımını gerektirdi ve kurucu maddeye dayalı yeni bir büyülü düşünceye yol açtı. Mürekkep yapmak için, bazı takılar için kullanılan mürr gibi maddeler ve kan da sıklıkla kullanıldı.

 

Pinedjem Ölüler Kitabının bir parçası II. ( CC BY-SA 3.0 )


Ancak tam olarak bir grimoire olan şey hala tartışmalı. Örneğin "Mısır Ölülerin Kitabı" nı ele alması: ruhun öbür dünyaya başarılı bir yol izlemesine rehberlik eden bir talimat mıdır yoksa ölüm anında okunması gereken bir büyü koleksiyonu mudur? Ruh yolculuğa başlarsa, yolculuk sırasında temasa geçeceği doğaüstü varlıkları kontrol altına almak için öbür dünyayı mı, bu dünyayı mı, yoksa ikisi de mi kullanacaktı? 

 

"Ölüler Kitabı" nın en eski papir kayıtları, M.Ö. on beşinci yüzyıla dayanıyor ancak ritüel konuşmalar, bin yıl önce bile izlenebiliyor. "Ölüler Kitabı" ndaki büyülerden bazıları "Piramit Metinleri" nden kaynaklanır,

 

Erken Hıristiyan Dönemi 

Aslında bir grimoire olmasa da, İncil'deki kelimelerin, bin yıllık bir süre boyunca toplum ve kültürdeki en geniş büyülü kaynaklardan biri olduğuna inanılıyordu. İncil'den gelen pasajlar iyileştirici dualar olarak kullanıldı ve sihir etkileri için dualar okundu. Hıristiyanlığın ilk yıllarına gelindiğinde, Doğu Akdeniz'de Yahudiler, putperestler ve Hıristiyanlar arasında birçok sihir kitabı dolaşıma girdi.Kilise, bu ilk yıllarda putperest ibadetlerin çoğunu yendiği halde, sihirli ve dinsel adanmış uygulamalar arasında kesinlikle net bir ayrım yapmayı başaramadı ve tıbbi el kitapları bunun bir örneğini oluşturdu. Sözde sülük kitapları sadece klasik tıp değil, aynı zamanda iyileşme ve koruma konularını içeriyordu.

 

Sözde 'İsa Gospel' Eşi '. Fotoğraf kredi: Karen L. King ( Harvard Divinity School )


Ortaçağ Dönemi

Avrupa Ortaçağ döneminde, grimoların ana ilgisi astral büyü uygulamasına dayanıyordu, Astral büyüleri Araplar tarafından çok öncelerde kullanılmış olması, Ortaçağ Avrupasında kullanılan grimoların Arapça bilgilerden etkilenmiş olduğunu gösteriyor,


Owen Davies, "ilahi ve astral ruh kuvvetlerinin büyülü yöntemlerle işlenebileceği fikri sihrin başlangıcına kadar uzanıyor, Eski Babil'de uygulanıyor, Yahudi ve Hint etkileri ile Arap eserlerinde görülebiliyordu" diyor. 


Sefer Raziel HaMalakh'dan sihirli desenler içeren bir alıntı.


Büyünün, iblislerin, ruhların ve bilinmeyenlerin çevrelediği bir dünyada yaşayan antik insanlar için çok farklı anlamlar ifade ettiğini unutmamak gerekiyor. Eski büyü ve sihirli uygulamalarını incelerken, antik insanların bu konudaki düşüncelerine saygı göstermek gerekiyor.


Büyü günümüz dünyasının çeşitli yerlerinde, çeşitli şekil ve yöntemlere kullanılıyor.  Farklı insanlar tarafından yapılmakta olan büyülerin bir işe yarayıp yaramadığı ise bilinmiyor.


Aradan asırlar geçmesine rağmen, din ve sihir arasındaki ayrım son dönemlerde asla netleşmedi. Zamanla  çeşitli dini sistemler ile bağlantılı olarak değişti.


Heinrich Cornelius Agrippa'nın De Occulta Felsefesinden ( Kamusal Alan ) bir pentagramda yazılmış adam


Owen Davies'in belirttiği gibi, "grimoires tarihi sadece kitabın insan fikri gelişimindeki önemi değil aynı zamanda bilgi arzusu ile onu kısıtlamak ve kontrol etmek için kalıcı dürtü" anlamındadır. Günümüz bilim insanları, sadece tarihsel ve kültürel olarak değil, aynı zamanda tıp ve şifa ile bağlantılı olarak büyü eğitiminin önemini kabul ediyorlar. Grimoires,verdiği ip uçlarıyla tarihimizdeki farklı noktalardaki bireylerin inançlarını anlamamıza yardımcı olabilir

 Eski gümüş kaydırmada bulunan bilinmeyen dilde yazılmış büyüler.

 

Sihirli büyünün ne dediğini asla bilemeyiz, ancak  BT tarayıcısı ve yeni bir yazılım kullanan akademisyenler, Ürdün'de bulunan 1,300 yıllık küçük, bir tomar gümüş kaydırma üzerine yazılmış büyülü ifadeler keşfettiler

 

Gümüş kaydırmaların üzerinede ki yazılar, büyü dili bilinmeyen bir sihirbaz tarafından yazılmış gibi görünse de, Nature dergisinde yer alan bir makalede, büyülerin temeli belli olmayan karmaşık bir dille oluşturulduğu ifade ediliyor. Yazarlar, gümüş kaydırma üzerinde yazılı bulunanların sözde Arap dilini çağrıştırsada, yazının içinde Yunan temelli harfler ve sihirli sembollerin de bulunduğunu açıkladılar. MS 8. yüzyılda Müslümanların ve Hıristiyanların Ürdün'de Arapça konuştuklarınıda unutmamak gerekiyor..

 

Gazete, altın, gümüş, kurşun veya başka alaşımların büyü yapmak için ince tabakalar haline getirilerek klasik dünyada da yaygın olarak kullanıldığını yazdı.Yazı gümüş kaydırmaların önemsiz bir buluş olduğunu vurgular nitelikteydi. Ama bu bilim adamlarının araştırmalarını engelleyemedi. 

 

Bilim adamları için en büyük sorun gümüş kaydırmaların üzerindeki yazıları deşifre etmek değildi. Silindir haline getirilmiş olan gümüş kaydırmaları hasarsız bir şekilde açabilmekti.

 

Gry Hoffman Barfod ve diğer üç akademisyenin yazdığı makalelerde  "Yaylı Arapça olduğu varsayılan 17 satır."bulunduğuna dikkat çekiliyor ve "Karmaşık bir şekilde katlanmış olan gümüş kaydırmaların, hasarsız bir şekilde açılması halinde üzerlerinde bulunan yazıların dil kombinasyoları kullanılarak çözülebileceği mümkün olabilir" deniliyordu

 

Metal belgeler okunması amaçlanmadan, rulo haline getirildikten sonra kötü ruhlardan ve kötü şanslardan uzak durmak amacıyla vücuda ya da bir evin çevresine, apotropaik eser olarak yerleştirildi.

 

Üzerinde tahmin edilen büyünün yazılı olduğu gümüş tabakanın yandan görünüşü 

 

Kağıt üzerine yazılan büyülerde "Klasik dünyada uzun süredir devam etmiş hastalık, karşılıksız sevgi ve kötü göze karşı koruma gibi günlük yaşamdaki belirsizliklerin giderildiği bir yol olmuştur" Büyü sözleri içeren bu tür metinler bireylerin kendilerini iyi hissetmesi için aracı oluyorlardı. 

 

Ritüel Gücün Kıpti Metinleri Mısır'dan gelen büyülerle farklı şekillerde listelenmiştir.Kibrit büyülerinin zamanı ve yeri Ürdün'de bulunan gümüş kaydırmalardan farklı olsa da Kıpti metinleri insanların ortaçağ dünyasında yapmış oldukları bazı büyü türlerinin günümüze kadar taşınmasını sağlamıştır. Metinlerde bulunan büyülerde tehlikeli ya da ölü insanlardan, hastalıklardan,  iblislerden uzak durmak konusunda detaylı bilgiler yer alıyor Ayrıca kadınlara ve doğurganlık alanlarına karşı korunma; çocukların korunması; timsahlar, yılanlar akrepler de dahil olmak üzere tehlikeli hayvanlara karşı koruma.üzerine de açıklamalar yer alıyor

 

Kitaptaki belirli büyüler şunlardır:

 

*Göz rahatsızlıklarını iyileştirmek için muska

*Tanrı ve azizlerden yardım için muska

*Kötü ruhların sahtekarlığına karşı korunmak için muska

*Göklerde yükselebilmek için büyü

*Güneşin korunması için çağrılması

*Şiddetli saldırılara karşı koruma için büyü

*Erotik büyü bir kadını cezbetmek için

*Lütuf, şeref ve tutku büyü

*Bir kadının hamile kalması için büyü

*Bir erkeğin bir erkek sevgilisi kazanması için büyü

*Birkaç şiddetlilere karşı lanet

*Mültecilere karşı lanet

*Her isteği yerine getirmek için gürleyen bir güç arama büyü

*Tanrıların dövmelerinin gücü ile çağrılma büyüsü

*Bir kadının yüzüne veya işine karşı lanet

*Karanlığın güçlerini Aaron'a getirmek için kemik laneti

*Bir erkeği iktidarsız bırakmak ve bir kadını cinsel gelişmelerden korumak için üç cinsel lanet

 

Jerash antik kenti, depremden sonra, gümüş rayın bulunduğu evi yok eden, ancak daha sonra yeniden yerleşim gören ve halen yaşamaktadır.  Bu sütunlar antik kentin kalıntıları arasında.

 

Arkeologlar, depremlerin tahrip ettiği  M.Ö. 749 yılına ait antik bir evin yıkıntıları arasında yaptıkları kazılarda çeşitli muskalar buldular. Arkeologlar, ayrıca 0,15 milimetre kalınlığında, 42 mm uzunluğunda, 8 mm çapında sikke, çanak çömlek, cam şişe, mücevherat ve kaydırmada buldular.

 

Araştırmacılar, bulunan metinlerin okunması mümkün olmadığından, muska sahibinin dini aidiyetini tespit edemediler. Bu tür sözde yazılar ve harf benzeri büyülü işaretler, antik dünyadaki insanlar için değer ve güçtür.

Bir grup araştırmacı tarafından dijital olarak ortaya çıkarılan bu gümüş kaydırma, Ürdün'de 8. yüzyılda bir sihirbazın bir uyarlaması olabilir . Dil bilinmiyor, ancak sihirsel uyarlamaları süslemeler üzerine yerleştirip kaplara yerleştirme antik çağlardan beri biliniyor.

 

Kaynak: ANCİENT-ORİGİNS.NET

Haberin etiketleri:

grimo, Moses, King Solomon


Haber okunma sayısı: 801

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

leydi-godivanin-ciplak-gercegi

Leydi Godiva'nın çıplak gerçeği

25 Eylül 2018 Salı 14:26
seytanin-incili-codex-gigas

Şeytanın incili Codex Gigas

07 Eylül 2018 Cuma 18:36
eski-tarot-sembolizmini-kesfetmek

Eski Tarot sembolizmini keşfetmek

06 Eylül 2018 Perşembe 23:20
uzayli-gizemini-cozecek-9-kanit

Uzaylı gizemini çözecek 9 kanıt

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:45
antik-misirin-14-gizemi

Antik Mısır'ın 14 gizemi

14 Ağustos 2018 Salı 18:24
antik-dunyanin-gizemli-5-piramidi-

Antik dünyanın gizemli 5 piramidi

05 Ağustos 2018 Pazar 21:01

ÜLKE GÜNDEMİ

'Bir muhabir nasıl çıldırtılır'ın videosu

Röportaja yanıt veren türbanlı bir kadının, ülkenin gidişatından memnun olduğunu ve her şeyin çok iyi

Wikipedia 17 aydır erişime engelli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 17 aydır erişime engelli olan

AKP'nin türevi bir siyaseti asla kabul edemeyiz

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dış politikanın hiç

Ekonomide çok ciddi bir sorun var

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın

Daha kaç kişi intihar edecektir?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Kocaeli'nin Körfez

Fotokopi makinesini reddettim

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Katar’ın Türkiye’ye ‘hibe’ ettiği uçakla ilgili

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL