28 Şubat 2021 Pazar

Büyük Giza Piramidi ne için yapıldı?

buyuk-giza-piramidi-ne-icin-yapildi

Giza 4. Hanedan'dan Mısır Firavunu Khufu'nun, bilimsel saptamalara göre anıt-mezar olarak MÖ 2560'da yaptırdığı,Büyük Piramit'tir. Ama bu esrarengiz piramitin mezar yeri olarak yapılmadığı konusunda da değişik teoriler yer alıyor. Giza Piramiti gerçekten bir mezar mı, yoksa başka bir işlevi mi var? Biraz değişik bilginin zararı olmaz
16 Ocak 2021 Cumartesi 18:20

 Mısırbilimi'nin akademik bir alan olarak kurulmasından yaklaşık 150 yıl sonra, Büyük Giza Piramidi'nin işlevi konusunda akademisyenler arasında ortak bir görüş sağlanamadı. Yine de birkaç farklı hipotez öne sürüldü. Mezar hipotezi, piramit üzerinde araştırma başladığında ortaya çıktı. Popüler bir inanca göre piramid 4. hanedanın ikinci hükümdarı Khufu'nun son dinlenme yeri olması için yapılmıştı.

 

Giza Piramidi'nin tahıl ambarı, güç evi, cennetin aynası, su pompası ve Orion kuşağı için yapıldığıda önemli iddialar arasında. Açık fikirli olarak tüm ana hipotezleri gözden geçirdiğinizde, bunlardan hiçbirine katılamazsınız. Çünkü bugüne kadar bu hipotezleri doğrulayacak bir kanıt bulunamadı.

 

Büyük Piramidin Dünya'nın maksimum coğrafi merkezinde (veya ona yakın) bulunduğu iyi bilinmektedir . Dile getirilen hipotezlerin içi boş bırakıldığından doğruluklarına inanmak mümkün değil  

Piramit gerçekten bir mezar olarak inşa edildiyse, Khufu mezarın yerini Dünya'nın coğrafi merkezinde veya ona yakın olarak nasıl seçti? Gezegenin haritalanması ve çizelgesinin çıkartılması o dönemde yapılmamışken, dünyanın coğrafi merkezi kim yada kimler tarafından hesaplanmış ve mezar 20 yıl gibi bir sürede buraya yapılmıştı.

 

Khufu'nun bu konumu belirlemek için gezegeni araştırması ne kadar sürmüştü? Benzer şekilde, tahıl ambarı veya elektrik santrali nasıl ve hangi nedenle Dünya'nın merkezine yerleştirilmişti?  Önerilen tüm hipotezler, bu önemli yön için bir açıklamadan yoksundur ve herhangi bir şüphenin ötesinde , Büyük Giza Piramidi'nin işlevini anlamak ta mümkün değildir.

 

Giza Piramidi'nin inşaası için önce bir kent yapılmış, taş blokları taşınmış ve yığılmıştır. Yüzeyin düzleştirilmesi için uzun zaman çalışıldığı sanılıyor. Ama taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değil, çeşitli kuramlar üretiliyor; Bir kurama göre yapılan spiral bir rampaya çıkarılan taş bloklar üst üste konuluyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliniyordu. Bir diğer kurama göre, taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu.

 

Piramitin eğimi 54 derece 54 dakikadır. Tabanının dörtkenarı tam ölçüldüğünde ve yönleri belirlendiğinde kusursuzdur. Taban köşelerinin birleştirilmesiyle tam bir kare elde edilir, her kenarı 229 metredir ve kenar uzunlukları arasında maksimum hata oranı şaşırtıcı bir şekilde % 0.1 bile değildir.

Belçika asıllı mühendis ve piramit araştırmacısı Robert Bauval, Keops (diğer adlarıyla Khufu), Kefren(Khafra) ve Mikerinos (Menkaura) piramitlerinin dizilişleri ile ilgili olarak gerçekten önemli bir keşifte bulunmuş ve Orion takımyıldızının kemer yıldızları olan Alnilam, Alnitak ve Mintaka yıldızlarının gökteki konumunun söz konusu piramitlerin dizilişinin izdüşümü olduğunu bulmuştur. Bu üç piramit Orion takımyıldızını işaret etmektir.Ve üç piramitte de peş peşe kral olan kendi adlarıyla anılan Khufu, Khafra ve Menkaura tarafından yaptırılmışlardır.


Ayrıca Gize piramitlerini öbürlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamasıdır.Piramitler yalnızca Mısır'a özgü de değildir.Güney Amerika kökenli Maya ve Aztekler de piramitler yapmışlardır. Piramitlerin gökyüzünü incelemek amaçlı yapıldığida zannedilmektedir.

 

Geceleri Büyük Giza Piramidi. ( CC BY ND 2.0)

 

Bir Işık Kaynağı Olarak Piramit

Işık, iyonosfere yüklü parçacıklar yayabiliyorsa herhangi bir sistem tarafından oluşabilir. Aurora Borealis hava moleküllerinin güneş çarpmasıyla, yarattığı elektronların ışık yaratmak için ne kadar zamana ve hıza ihtiyaç duyduğu hala çözülememişken o dönemde bunun hesaplandığını söylemek bir kandırmacadan ibarettir. Öyleyse, Büyük Giza Piramidinin benzer ışığı yaratması için ne gerekir?

 

Öncelikle Büyük Giza Piramidi'nde kullanılan yapı malzemesinden bahsedelim. Eski dönemde birisi elektron yaymak ve ışık yaratmak için bir sistem kurmaya karar verirse, kişi kesinlikle yapı malzemesi seçiminde bir ikilemle karşı karşıya kalır. Bu amaca ulaşmak için, yüksek frekansta yüksek iletkenlikli malzemeye ihtiyaç vardır. Bakırın mükemmel iletkenliği vardır ve Antik Mısırlıların alet çantalarında bulundurduğunu biliyoruz , ancak yüksek frekanslarda bakır birkaç saniye içinde aşırı ısınır ve erir.

 

Güneş ışınlarında Büyük Giza Piramidi. ( CC BY SA 3.0 )

 

Abu Rawash bölgesindeki nummulitik kireçtaşı Kahire Ulusal Araştırma Merkezi tarafından analiz edildi. İletkenliğinin daha yüksek frekansta, olağanüstü olduğu ve iletkenliğini tepe noktasına kadar artırdığı ortaya çıkartıldı. Bir malzemenin iletkenliğinin yapısal olarak güçlü olmasının yanı sıra yaklaşık 600 Tera Hz olması gerekiyorsa, kireçtaşından daha iyi bir malzeme olamazdı.

 

Büyük Piramit'in (yaklaşık MÖ 2570) orijinal kaplama taşlarından biri, çoğu orta çağda kaldırıldı. Bu blok, piramidi çevreleyen molozda bulundu. ( CC BY SA 3.0 )

 

Büyük Piramit, Charles Smyth tarafından fark edildiği ve 1864 yılında "Büyük Piramitte Mirasımız" adlı bu kitapta bildirildiği gibi , Dünya'nın coğrafi merkezinde yer almaktadır . Dünyanın coğrafi merkezinin Büyük Piramidin konumunda olduğu gerçeği ise oldukça şaşırtıcı.

 

Şimdi, bir yapının (gerçekten hafif olan) yüksek frekanslı radyasyon yayması için, büyük bir kara kütlesiyle çevrili olması gerekir. Bu, herhangi bir anten tasarım mühendisinin farkında olduğu elektromanyetik radyasyon yayan sistemler için temel gereksinimdir . Piramidin tüm gezegen ölçeğinde elektromanyetik radyasyon yayması gerekiyorsa, maksimum kara kütlesi konumu idealdir!

 

Şili And Dağları'ndaki Chajnantor Platosu'ndaki Atacama Büyük Milimetre / milimetre-altı Dizisinin (ALMA) antenleri. Samanyolu galaksimize eşlik eden iki galaksi olan Büyük ve Küçük Macellan Bulutları, fotoğrafın merkezinde gece gökyüzünde parlak lekeler olarak görülebilir. ( 4.0 TARAFINDAN ESO / C. Malin / CC )


Piramit tarafından yayılan elektronların iyonosfere ulaşması gerekir ve piramidin zirvesi ile iyonosfer arasında yaklaşık 100 km'lik bir hava boşluğu vardır. Dünya küresel bir kapasitördür, bu da yüksek frekanstaki elektronların küçük bir empedansla havada yayılacağı anlamına gelir. Ayrıca, iyonosfer ihmal edilebilir empedansa sahiptir, bu da elektronların iyonosfer tabakası boyunca neredeyse hiçbir kısıtlama olmaksızın gezegenin diğer tarafına gidebileceği anlamına gelir. Ancak kapalı yolu tamamlamak için piramidin tabanına geri dönmeleri gerekiyor.


İyonosferden geçerken, elektronlar çeşitli gazların atomlarıyla çarpışarak Aurora Borealis'e benzer bir hava parlaması yaratacaklardı. Elektronlar, iyonosferden gezegenin yükselme noktalarından Dünya'ya geri döner.


Gezegendeki pek çok antik kültürün piramit benzeri yapılara sahip olması ilginçtir. İyonosfer yüklü parçacıklarla doygun hale geldiğinde, bir piramit inşa etmek, elektronların Dünya yüzeyine geri dönmesi için bir yol sağlayacak ve yapı üzerinde yoğun bir ışık parlaması yaratacaktır. Yüzeye ulaşan elektronlar, empedansı da ihmal edilebilir olan gezegenin mantosundan piramit tabanına geri döneceklerdi.


Büyük Caral Piramidinin kalıntıları. ( Christopher Kleihege / UNESCO )


Elektronlar Giza platosuna yaklaştıkça suyla dolu mağaralardan geçerlerdi. Mağaraların bulunması Andrew Collins ve Dr. Hawass tarafından rapor edildi . Orada elektroliz olarak bilinen ve su moleküllerinin hidrojen ve oksijen gazına bölünmesine neden olan başka bir işlem gerçekleşti. Mağaraları dolduran gaz karışımı, taban kayası üzerinde hava basıncının artmasına, toprak titremesine ve gürültüye neden oldu. Piramit Metninin sarsıntılara ve sarsıntılara birçok kez atıfta bulunması ilginçtir.


Büyük Giza Piramidinin İşlevi

Büyük Giza Piramidi'nde birkaç oda, şaft ve geçit vardır. Her bir element ışık üretmede önemli bir rol oynadı. Aşağıda sistemdeki ana bileşenlerin işlevlerinin bir tanımını veriyorum.

Büyük Giza Piramidi planı. (Yazar sağladı)


Yeraltı Odası

Yeraltı odasının işlevi, su moleküllerini oksijen ve hidrojen gazına ayırmaktı. Bunun için suya, terminallere ve voltaja ihtiyacınız var. Hidrojen, bir voltaj terminali (katot) etrafında birikir ve oksijen diğer terminalin (anot) etrafında birikir, ancak ışık için sadece hidrojene ihtiyaç vardır, bu nedenle oksijenin sistemden atılması gerekir. Yeraltı odasının önden görünümü, kireçtaşından yapılmış iki tepeyi gösteriyor - bunlar iki gerekli terminal.


Yeraltı odasının önden görünümü. (Yazar sağladı)


Odanın üstten görünümü, terminaller arasında bazı benzerlikler göstermektedir: iki terminal tabanı yaklaşık olarak aynı boyuttadır ve iki plato arasındaki bölünme tam olarak ortalanmıştır. Bütün bunlar yer altı odasının akıllı tasarımına işaret ediyor. Ayrıca kasıtlı olan bazı farklılıkları da fark edebilirsiniz.


Yeraltı odasının üstten görünümü. (Yazar sağladı)


Soldaki terminalin, sağdaki terminale kıyasla daha geniş bir alana sahip olduğuna dikkat edin. Bu, daha fazla elektronun sol taraftaki terminalden sağ terminale göre geçeceği anlamına gelir. Bu, negatifin sağ tarafta olduğu, hidrojen gazının orada biriktiği ve oksijenin solda olduğu bir voltaj potansiyeline neden olur. Ayrıca yer altı odasından çıkan sol ve sağ şaftların tesviye edilmediğini fark edebilirsiniz.


Hidrojen gazı havadan daha hafif olduğu için sağa doğru çıkar ve yükselen geçide doğru geçer. Oksijen gazı havadan daha ağırdır ve odanın dibinde yoğunlaşma eğilimindedir. Sağ şaftta zemindeki granit blok, oksijen geçişini engelleyecektir. Bir miktar karışım geçer, ancak yanmaya neden olmaz. Mağaralara inşa edilen gaz, zemin çukurundan çıkar. Bu, yavaşça dışarı akan gaz ve suyun sabit bir süreci değildi; bu, ocaktan yüksek basınçla gaz ve su fışkırması sürecidir


Büyük Piramidin Büyük Galerisi. ( SA 3.0 TARAFINDAN Pprevos / CC )

 

Kraliçe Odası

Piramidin ışığı yaratması için serbest elektronlara ihtiyaç vardır ve bunun için hidrojen kullanılmıştır. Elektronları hidrojenden almak için basınçlandırılabilir, yüksek gerilime maruz bırakılabilir veya EM radyasyonu ile çarpılabilir. Piramitte üç işlem de kullanıldı. Yeraltı odasındaki hava basıncı arttıkça, hidrojen gazı Kraliçe'nin odasında basınçlandı - güney ve kuzey şaftlarını doldurdu. Şaftlar Gantenbrinks kapıları tarafından bloke edildi, bu yüzden orada kaldı.

 

Basınç montajı ile gazın sıcaklığı arttı ve elektronların kısmi salınımı gerçekleşti. Kapılarda EM radyasyonunu sisteme yönlendirmek için bakır terminaller bulunmaktadır. Bunlar şaftlarla hizalanır. Hizalamanın mükemmel olması gerekmez, sadece X ve gama ışınlarının (blokajdan geçebilir) bakıra ulaşması için yeterlidir. Ardından hidrojenin iyonlaşması gerçekleşir.

 

Gantenbrink Kapısı. ( Görüntü Kaynağı )

 

Kral Odası

Kral odasının amacı, Kraliçe'nin odasında üretilen tüm serbest elektronları toplamak ve bunları piramidin tepesine doğru itmekti. Kral'ın odasındaki granit kirişler, titreşime maruz kaldığında yüksek kristal içeriğine sahip olan ve Kraliçelerin odasından elektronları piramidin tepesine doğru çeken bir elektrik alanı oluşturan kırmızı granitten yapılmıştır.

 

King's Chamber şaftına açılıyor. Morton Edgar, 1910. ( Kamu Malı )

 

Antechamber ve Portcullis

Giriş odasındaki portcullis'in işlevi, Kral'ın odasına doğru hidrojen gazı akışını kontrol etmek ve piramitteki basıncı kontrol etmekti. Esasen, bunların kapatılması, gazın piramitten Kral'ın oda şaftlarından dışarı akmasını önleyecektir. Portcullis'in (demir parmaklıklı kapı) ne kadar kapandığını kontrol eden biri, Kraliçe'nin odasındaki basıncı ve piramidin ne kadar ışık üreteceğini de kontrol edebilirdi.

 

Kral Dairesinde bir Sandık

Kral odasındaki sandık önemli bir özelliktir. Ne için kullanıldı ve neden yerleştirildi? soruları hala araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Sandığın amacı, Kral'ın odasında hidrojeni iyonize etmek ve bu alanı iletken hale getirmek için yüksek voltaj yaratmaktı. Haznede yüksek voltaj kaynağı olmadan piramit çalışmayacaktır. Bağdat bataryasına benzer bir cihaz kullanılabilirdi. Veya yapım açısından Ahit Sandığı'na benzer bir cihaz da işe yarayacaktı.

 

Kralın odasındaki lahit. ( Brooklyn Müzesi )

 

Yükselen Geçit Fişleri

Yükselen geçidin alt kısmında üç granit tapa var. Görünüşe göre yaygın tartışmalar, bunların yükselen geçidin girişini kapatmak için aşağı kaydırıldığı ve orada ahşap kirişlerle tutulduğu teorisini destekliyor. Bununla birlikte, bu fişlerin işlevi konusunda herhangi bir anlaşma yoktur.

 

Bunların gerektiğinde piramidi kapatmak için kullanıldığına inanılıyor. Üç granit levha, hidrojenin geçişini engellemek ve süreci kapatmak için alçalan geçitten aşağıya kaydırılacaktır. Bu fişlerin geçişi tıkaması, artık en az bir kez kullanıldığı anlamına geliyor.

 

Bu nedenle, Büyük Giza Piramidinin işlevinin , gezegende ışık yaratmak amacıyla İyonosfer'e serbest elektron yaymak olduğunu söyleyebiliriz . Yeraltı odasında üretilen hidrojen gazı, işlem için ihtiyaç duyulan elektron kaynağı olarak kullanıldı.

Yazan: Konstantin Borisov

Kaynak: ANCİENT ORİGİNS

 

Haberin etiketleri:

Giza Piramidi


Haber okunma sayısı: 1914

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

on-inanilmaz-antik-metin

On inanılmaz antik metin

31 Ocak 2021 Pazar 18:41
10-korkunc-arkeolojik-kesif

10 Korkunç arkeolojik keşif

24 Ocak 2021 Pazar 21:09
beyaz-sarayin-hayaletleri

Beyaz sarayın hayaletleri

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:29
kral-midas-efsane-mi-gercek-mi

Kral Midas efsane mi, gerçek mi?

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:00
mary-celeste-gemisinin-laneti

Mary Celeste gemisinin laneti

18 Ocak 2021 Pazartesi 11:33

ÜLKE GÜNDEMİ

Tek doz aşı Covid-19’a karşı korumada yeterli mi?

Covid – 19 aşısının türüne göre değişmekle birlikte yüzde 65 ile yüzde 98 oranında koruduğu ve

Demir yolu ile ihracat yüzde 33 arttı

Ares Logistics CEO’su Engin Kırcı, pandemi dönemde demir yolu ile ihracatın yüzde 33 artarak rekor seviyeye

Bu vergi herkesi zorlayacak

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) %10’a

İstanbul Valiliği'den yasak kararı

İstanbul Valiliği bugün Boğaziçi Üniversitesi önünde sivil toplum kuruluşlarınca yapılması planlanan

Eski belediye başkanı, yeni trol

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gazeteci Nevşin Mengü'yü "Sana öyle bir illüstrasyon

Yavaş'tan ücretsiz internet atağı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete erişim hakkının temel bir hak olduğunu belirterek

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL