25 Haziran 2018 Pazartesi

1 cariyenin ihaneti 2.800 cariyenin idamı

1-cariyenin-ihaneti-2800-cariyenin-idami

Gözde cariyelerden birinin hadım edilmiş bir erkekle haremde ilişki kurduğuna dair dedikodular hızla yayılmaya başlayınca İmparator Yongle dedikoduları önlemek için cariyeyi ve onunla ilişki kuran hadımı zehirleterek öldürmek zorunda kaldı.Ama bu dedikoduları durduramadı. Bunun üzerine İmparator imparator Yongle tarihin en büyük kadın katliamını yaptı. Haremde bulunan 2.800 cariyeyi dilim dilim doğratarak idam ettirdi.
29 Nisan 2017 Cumartesi 11:51

Çin imparatorunun yapması gereken en önemli işlerin başında, bir erkek çocuk sahibi olarak hanedanlığın devamını sağlamak geliyordu. Bu amaçla Çin imparatorları dünyanın en muazzam haremini kordular. İmparatorun hareminde bir hiyerarşi vardı ve binlerce yılda sınıflar değişirken,haremin  hiyerarşisi asla değişmedi. 

 

Harem hiyerarşisi imparator, eşleri ve cariyeleri olmak üzere üç sıradan oluşuyordu. Bu üç sıraya ek olarak , impartorun hareminde bulunan kadınlara hizmet eden hadımlar (Erkekliği yok edilmiş) vardı İmpartorların haricinde erkek sineklerin dahi girmesinin yasak olduğu haremlere hadımlar ellerini kollarını sallıyarak giriyorlardı 

 

Harem'deki hiyerarşiÇin harem hiyerarşisinin üst kısmında İmparatorun 'resmi eşi' olan imparatoriçe vardı. İmparatoriçe, Çin'deki kadınlar için saygı gören en önemli kişiydi; Çünkü o, 'dünyanın anası' sayılıyordu. Haremde imparatorun annesi imparatoriçenin üstündeydi, diğer tüm bireyler emirlerine uymak zorunda kaldılar. Kısaca değinmek gerekirse Çin imparatorluğunda iki tane imparatoriçe vardı. Birisi İmparatorun annesi diğeri ise resmi nikahlı eşi.İmparator kocaları öldüğünde, onun resmi nikahlı karısı İmparator olarak anılırdı.Tang Hanedanlığının imparatoriçesi Wu Zetian kocası ölünce Çin'in ilk kadın imparatoru olmuştu

 

Wu Zetian, Tang Hanedanlığı Hareminde İmparatoriçe

 

İmparatorluk Çin Harem'indeki eşler

Haremde bulunan eşlerin sayısı ve sıralaması iktidar hanedanına göre farklılık gösteriyordu. Örneğin Qing Hanedanlığı döneminde imparatorluk hareminde iki soylu eş  ve dört tanede gözde cariye olurdu. Gözde cariyelerin sayısı imparatora göre değişiyordu. İmparatorun sahip olabileceği cariyelerin sayısı için herhangi bir sınır belirlenmemişti. İmparator Huan ve İmparator Ling'in hükümdarları döneminde Yasak Şehir'de 20.000'den fazla kadın yaşıyordu 

 

Bir rüyanın portresi, Çinli ressam Lam Qua, 1864

 

Cariye seçimi

Ming Hanedanlığı döneminde (MS 1368-1644), imparatorun haremine seçilecek cariyeler için resmi bir sistem vardı. Seçim süreci her üç yılda bir Yasak Şehirde gerçekleşirdi. Adayların 14-16 yaş aralığında olmasına geçmişlerine, erdemlerine, bekaretlerine, davranışlarına, karakterlerine, görünümlerine ve vücut koşullarına çok dikkat edilirdi. Önceden belirlenmiş olan bu koşulların dışına çıkılması mümkün değildi

 

Harem'de yaşamalına izin verilen hadım erkekler

Haremde doğan herhangi bir çocuğun imparatorluk hareminde bulunan kadınlarına hizmet etmesine izin verilmedi. Bu kuralın tek istisnası hadım edilmiş erkeklerdi.İktidarsız hale getirilmiş bu erkekler Çin İmparatorlukları boyunca haremdeki hizmetçiler de dahil olmak üzere, imparatorluk ailesine hizmet ettiler. Bununla birlikte, bu hadım edilmiş erkekler, sadece hizmet etmekle kalmadılar. Kendilerini harem politikalarına dahil ederek güç ve servet sahibi oldular. Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644), imparatora ve haremine hizmet edenhadım edilmiş 100 bin erkek olduğu iddia ediliyor

 

Harem'de izin verilen tek erkekler Çin hadımları

 

Harem'de rekabet

Haremdeki cariyeler imparatorun dikkatini çekmek içinmansız bir yarış içine gererlerdi. Bu nedenle rekabetin üst seviyelere erişmeside kaçınılmaz oluyordu. Cariyelerin tek isteği, imparatorun yatağına girdikten sonra ona bir erkek çocuk vermekti. İmparatora erkek çocuk veren cariyenin haremdeki konumu değişiyor, haremde adeta tek söz sahibi konumuna geliyordu

 

Haremde yaşıyan cariyeler rekabette başarı kazanmak için hadımlarla ittifak kurma yolunuda seçiyorlardı. Hadımlarla entrikalar başarılı olursa, haremdeki bir kadın sıralamada hızla yükselebilirdi. Ayrıca, ona destek olan hadımlarda, bu desteğin karşılığını fazlasıyla alırlardı

 

Bu tür harem entrikaları Çin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.Örneğin, Tang Hanedanları döneminde, İmparator Gaozong'un eşi Wu Zetian'dı Popüler inanca göre, Wu Zetian yeni doğan çocuğunu öldürdü ve suçu İmparatoriçe Wang'a attı. Bunun sonucu olarak, İmparatoriçe düşürüldü ve Wu Zetian yeni imparatoriçe oldu. 

 

Bununla birlikte,rin tamamında komplolar düzenlendiini söylemek doğru değil. Örneğin, yarı efsanevi Huangdi'nin, dört görkemli cariyesi vardı. Bunlar, görünümlerine göre değil de kendi yetkinliklerine göre seçilmişlerdi. Örneğin cariyelerinden biri pişirme ve çubukların mucidi olarak görülürken, bir başkasının da tarağı icat ettiğine inanılıyordu Bu cariyeler,Huangdi'e ülkeyi yönetmede yardımcı oldukları söyleniyordu.

 

Birçok cariye imparator öldüğünde onun kaderinide paylaşmak zorunda kaldılar ve ölen imparatorla beraber canlı canlı gömüldüler.

 

Çin'in Ming Hanedanlığı 276 yıl sürdü (MS 1368 - 1644) Bu "insanlık tarihinde düzgün bir hükümet tarafından sağlanan toplumsal istikrarın en büyük dönemlerinden biri" olarak tanımlandı.  Ming Hanedanlığı deniz keşifleri yapmak için kurduğu donanma ile süper bir güç haline gelmişti Columbus, ve baskı makinesinin icadından önce İngiltere'de yayınlanan kitaplar bu hanedanı, istikrar ve yeniliklerinden ötürü övgü ile bahsediyordu. Ama istikrar ve gücü gölgede bırakacak olaylarda yaşanıyordu.Ming imparatorları zulümde sınır tanımıyordu ve bu zulümlerde özellikle imparatorluk cariyelerine yönelikti. Bazı Ming imparatorlarının 900 cariyesi vardı. Bunların, çoğunluğunu evlerinden kaçırılan kızlar teşkil ediyordu. İmparatorun yatağına girmedikleri sürece yaldızlı cezaevlerinden (harem) çıkmaları yasaklanmış, kadeleriyle baş başa bırakılmışlardı. 


Hongwu İmparatorunun resmi mahkeme resmi (MS 1368-1398 yılları), Ming Hanedanlığı, Çin. ( Herkese Açık Alan )


Saplantı Kurucusu

Ming Hanedanı'nın kurucusu  Hongwu'tu ve en önemli Çin İmparatorlarından biri olarak kabul ediliyordu. 


Çin'i tek başına gezen bir keşiş olarak başlayan  Hongwu,görüntüsü, bilgisi ve hitabet kabiliyeti sayesinde kısa sürede Asya'daki en güçlü savaş ağalarından biri haline geldi. Bir asır boyunca süren Moğol istalasını önlemek için 1368'de Çin ordusunun başına geçti.


Hanedanını kurduktan sonra, mandalina kelimesinden türettiği "ming" adını benimsedi. Ancak, acımasızlığı savaş alanının ötesine geçti. Kapalı kapılar ardında cariyeleri inanılmaz işkencelere tabi tuttu. Gururu ve kıskançlığı onu adeta esir almıştı. Ölümünden sonra bile cariyeleri kontrol edebilmek için, haremde bulunan cariyelerin intihar etmelerini, intihar etmeyenlerinde diri diri yanına gömülmesini emretti. Bu emir Çin'de korkunç bir geleneğinde başlamasına neden oldu.Hongwu'un ölümünden sonra imparator olan Yongle ve Hongxi bu korkunç geleneği devam ettirdi. Neyse ki imparator Zhengtong 1464'te isteğini yerine getirmekten vazgeçti; Ama onun bu davranışı haremde kalan diğer imparatorlara ait cariyelerin büyük bir korkuya kapılmasına. Bu iyiliğin altından daha büyük kötülüğün gelebileceği kuşkusuna kapıldılar.


Çinli cariyeler ( Ukelele Blogu )


Yasak Şehir'de Toplu Katliam

İmparator Yongle Nanjing'in yanı sıra Pekin'i Çin için ikinci bir başkenti ilan etti 1420-1912 yılları arasında Pekin'de Çin'in İmparatorluk sarayı olan "Yasak Şehir" i kurdu. Diktatör tarzı yönetimiyle askeri, ekonomik ve eğitim reformlarında önemli başarılar sağladı. Ama ülkede onun başarılarından çok, yaptığı zulümler konuşuluyordu.


İmparatorluk sarayı (Yasak Şehir) açıldıktan kısa bir süre sonra, imparatorun iktidarsız olduğu, bu nedenle gözde cariyelerden birinin haremde yaşayan bir hadımla ilişki kurduğu ve korkudan cariyenin ve onunla ilşkiye giren hadımın zehir içerek intihar ettiği yönünde söylentiler yayılmaya başladı. Aslında söylentiler yayılmadan önce İmparator cariyeyi ve hadımı zehirleterek öldürmüştü. Ama onların öldürmesi söylentinin yayılmasını önleyememişti.


1420'de Yongle İmparatoru tarafından yaptırılan Yasak Şehir, Pekin'in panoramik görünümü ( CC BY-SA 3.0 )


İmparator söylentileri yayanları tek tek tespit ederek kafalarını kestirdi. Sarayın geri kalanına, söz konusu cariyeyi ve onunla ilişki kuran hadımı  zehirlendiğini söyledi. Sonra haremde yaşayan 2.800 kadını Yasak Şehrin meydanında topladı ve hepsini dilimleme yoluyla idam ettirdi.İdam edilenler arasında 12 yaşında küçük kızlarda vardı. İdamların yapıldığı sırada saraydan uzakta olan Leydi Cui ve yanında bulunan 15 cariye 2.800 kadının idam edildiğini duyunca Pekin'e dönmek yerine saklanmayı tercih ettiler. İmparatorun adamları tüm aramalarına rağmen onları bulmayı başaramadı. Leydi Cui unutulduklarını düşünürken bulunduğu yer ihbar edildi. Leydi Cui ve 15 cariye yakalanarak Yasak Şehre getirildikten sonra Yongle'nin cenaze gününde beyaz ipekle burun deliklerinden asıldılar.

 

Alternatif Takıntılar

1505'te onuncu Ming hükümdarı olarak tahta geçen Zhengde, cariyelerden sıkıldı ve sıradan bir vatandaş gibi yaşamaya, geceleri kılık değiştirerek sık sık yerel genelevleri dolaşmaya başladı. Onun sıradan bir vatandaş gibi davranması haremde bulunan cariye sayısını azaltması gerekirken aksine daha da artırdı. Onların beslenmesi için haremde yeterli yiyecek olmadığı içinde açlıktan ölmeleri kaçınılmaz oluyordu.Çoğu tarihçi, Zhengde'nin Ming Hanedanı'nın yıkılmasını yol açan imparator olduğunu iddia ediyor.


Zhengde'nin Halefi Jiajing onu sonsuza kadar yaşatacak bir iksir bulmayı kafasına takmıştı. Ve bu iksirin ana unsurunun da bakirelerin menstrüel kanı olduğuna inanmıştı. Egemenliği süresince, binlerce kızı zorla Yasak Şehir'e getirtmişti. Ailelerinden kopartılarak zorla saraya getirilen bakire kızların vücutlarının saflığını korumak için, dutlardan ve çiğ sebzelerden oluşan bir diyet uygulanıyordu. Kızlardan birçoğu, doyurucu ve besleyici özelliği olmayan bu garip diyet yüzünden açlıktan ölüyordu


1542'de bir grup kadın gece yarısı odasına gizlice girip imparatoru kurdelelerle boğmaya çalıştı. Ama oldukça güçlü olan İmparatoru öldürmeyi başaramadılar. Ölmekten kurtulan imparator kadınların ve ailelerinin infaz edlmesi emretti.


İmparatorun emrini yerine getiren askerlerde inanılmaz vahşetlere imza attılar. Hamile kadınları, kundaktaki çocuklarıi yaşlıları dahi kılıçdan geçirmekten çekinmediler


Bahçeli bir Han sarayında sabah , Qiu Ying (1494-1552); Birçok cariye, geç dönem Ming döneminin aşırı lüks ve çöküşü gösteriliyor. 


Bir İyi Ming

Ming imparatorının çoğu yaptıkları zulümlerle anılsada, aralarında zulüm yapmayanlarda vardı. Bunları saray üyelerine zalimane davrandıklarına dair en ufak bir kanıtta bulunamamıştı. Dokuzuncu Ming imparatoru ve Zhengde'nin babası olan Hongzi, çoklu evlilikleri, binlerce cariyeyi ve yaşamı cehenneme çeviren zulüm türlerini gördü. Babası İmparator Chenghua pornografi takıntılıydı ve tahtını ihmal ederek hadımların güç sahibi olmasına ve haremde istedikleri gibi hareket etmesine ses çıkarmadı. 


Hongzhi'nin annesi, Lady Ji, Chenghua'nın kıskançlığı yüzünden Hongzhi'nin varisi olarak adlandırılan  Lady Wan'ın çocuğunu öldürdü. Bundan öncede Lady Wan, İmparator'un diğer cariyelerden olan çocuklarının çoğunu öldürmüştü. Kendi oğlunu varis yapabilmek için imparatordan hamile kalan cariyeleri öldürmekten dahi çekinmemişti.


Chenghua, çok sayıda cariyenin güç sahibi olması nedeniyle, kendisine verdikleri zararı görünce, cariyeleri öldürmek yerine, onları saraydan uzaklaştırmayı tercih etti.


Mink imparatorları içinde halka ve sarayda yaşayanlara işkence ve kötülük yapmayan iki imparator vardı.Onların yerine, onların haberi olmadan imparatoriçeler işkence ve kötülük yapıyorlardı


Çeviri: Bayram ALACATLI


Kaynak: ANCİENT-ORİGİNS.NET

 

Haberin etiketleri:

çin, harem, imparator, imparatoriçe


Haber okunma sayısı: 699

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

mortal-kombat-mitolojisinin-kokenleri

Mortal Kombat Mitolojisinin Kökenleri

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:12
iste-son-aksam-yemegi-nin-menusu

İşte son 'Akşam yemeği' nin menüsü

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:04
zehir-iyi-kotu-ve-olumcul

Zehir 'İyi, Kötü ve Ölümcül'

26 Nisan 2018 Perşembe 23:15
rh-negatif-kanin-gizemi

Rh Negatif kanın gizemi

08 Nisan 2018 Pazar 00:41
teotihuacandan-yeralti-dunyasina-inis

Teotihuacan'dan yeraltı dünyası'na iniş

07 Nisan 2018 Cumartesi 21:36
fbi-4000-yillik-mumyanin-dnasi-buldu

FBI 4000 yıllık mumyanın DNA'sı buldu

05 Nisan 2018 Perşembe 22:54

ÜLKE GÜNDEMİ

Oy ve Ötesi'ne linç girişimi

Ankara'da Sincan Özkent Akbilek İlkokulu’nda Oy ve Ötesi müşahitlerine AKP ve MHP'li oldukları iddia edilen

Krize çare: Azez patatesi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, piyasada son dönemde yükselen patates fiyatlarını aşağı

Başbakanı nasıl elektrik çarptı

Yüksel Şengül, 2003’te vefat eden siyasi meydanların vazgeçilmez ismi Erkal Zenger’in anılarını anlattı:

Sandıklar size, YSK bize emanet

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mujarrem İnce "Sandıklar size, YSK bize

Çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Balıkesir'de bamya ekimi yapan çiftçiler, tarladan toplayıp 3 TL'ye sattıkları bamyaların, pazarcı

Liderler seçimi Ankara’da izleyecek...

56 milyon yurttaşın oy kullanacağı seçimlerde sandık güvenliği için çalışmalar da tamamlandı. İnce ve

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL