25 Kasım 2020 Çarşamba

143 bin Covid-19 hastasına evde tedavi

143-bin-covid-19-hastasina-evde-tedavi

Ekim ayında Türkiye genelinde hastanelerdeki hastalar dışında 143 bin Covid-19 hastasının evlerinde tedavi gördüğü, 460 bin 966 kişinin ise izolasyon amacıyla evlerinde takip edildiği açıklandı. Türk Tabipler Birliği (TTB) “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” anketinin ürküten rakamları ortaya çıkardı.
22 Ekim 2020 Perşembe 20:06

 Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” sonuçlarını 22 Ekim 2020 tarihinde online platformda düzenlediği basın açıklaması ile Ekim ayını kapsayan “Aile Hekimliği Pandemi Anketi”nin sonuçlarını paylaştı.

 

Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçları:


 Aile Hekimliğinde Pandemi Süreci 7-14 Ekim 2020 Anketi Sonuçları  

TTB Aile hekimliği kolu 7-14 Eylül 2020 tarihlerinde; “Aile hekimlerinin pandemi sürecini nasıl değerlendirdikleri/ izlediklerini anlamak, COVID-19 vakaları ve onların temaslılarıyla ilgili çalışmaları bilmek ve sağlık çalışanlarının sağlığıyla ilgili durumu öğrenmek” amacıyla elektronik ortamda ülke çapında aile hekimlerine yönelik anket çalışması yapmıştı. 
 

Salgına karşı yürütülen mücadeleye katkı sağlamak ve salgının seyrini görmeye yardımcı olmak amacıyla yaptığımız anket çalışmamızın ikincisini 7-14 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirdik. Geçen ayın anket sonuçlarını da kıyaslayarak ikinci anketimizin sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. 
18 Mart 2020 tarihinden itibaren, aile hekimleri evde takip edilen COVID-19 vakaları ile temaslıları telefonla izlemektedirler
 

Türkiye genelinde, evde takip edilen tüm PCR pozitif COVID-19 hastaları, BT pozitif şüpheli hastalar ve vaka temaslılar kayıtlı aile hekimleri tarafından COVID-19 rehberi doğrultusunda takip edilmekte olup, Aile hekimleri bu süreçte yaşanan sorunları bizzat tecrübe etmekte ve yakından takip edebilmektedir 


Aile hekimlerinin ankete yansıttığı sözcükler: 

 “1.Bilgi karmaşası var, is yerleri testi negatifse kişiyi ise çağırıyor, ilçe sağlık izolasyonda evde kalması gerekiyor diyor. Kişi ne yapacağını bilemiyor… 

2. Aynı durumdaki bir hasta izleme alınıyor diğeri alınmıyor. Neye göre yapılıyor bu ayrım belli değil… 

3. Hastaneden hastalara evde kalmaları gerektiği bilgisi verilmiyor, hasta hastaneden çıkıp bize geliyor. Genelde rapor almak için geliyorlar… 

4. Evde temas nedeniyle takip edilen kişide semptom gelişince hastaneye kendi imkânlarıyla gidenlere ceza kesileceği söyleniyor... .” İstanbul 


Eylül 2020-Ekim 2020 arasında salgın sürecinde neler değişti? 

Eylül ayında gerçekleştirmiş olduğumuz anket sonuçları ve TTB COVID-19 Pandemisi izleme kurulu tarafından yapılan çalışma ve basın açıklamaları ile Turkuaz tabloda gerçek vaka sayılarının halka açıklanmadığını ve yüzbinlerce PCR+ vakanın bildirilmediğini öğrenmiş olduk. Sağlık Bakanı da bu gerçeği 30 Eylül tarihli basın açıklamasında topluma duyurdu. Salgın yönetiminde bir başka önemli gelişme filyasyon ve evde karantina uygulamalarının izlem süresinin kısaltılması, temaslı hasta grubunun daraltılması oldu.  


Eylül ayında yapılan anket çalışmamızdan bu aya geldiğimizde COVID19 rehberinde iki önemli değişiklik oldu: 


PCR+ hastaların izlem süreleri 14 günden 10 günde düşürüldü ve BT pozitif hastalar filyasyon çalışmasından çıkarıldı. 


Bu iki değişiklik ile aile hekimlerinin izlem listelerindeki PCR+ hasta sayıları %40 azaltıldı ve toplam izlem sayılarında belirsiz bir düşüş gerçekleşti. Bu nedenle Ekim ayındaki toplam izlem sayıları ve PCR+ hasta ortalamaları daha düşük olmuştur. Bu nedenle iki ayı kıyaslarken toplam sayılardan ziyade gün başına düşen hasta sayısı göz önüne alınmalıdır.  

Eylül toplam hasta sayıları ne kadardı? 


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Eylül tarihli basın toplantısında, tüm PCR+ vakaların açıklanmadığını ve vaka ve hasta sayısı ayırımı yapıldığını belirtmiştir. 22 Eylül’de yayınlanan TTB Aile Hekimliği Kolu anket sonuçlarımız açıklandıktan sonra farklı kaynaklar günlük vaka sayılarının açıklanandan daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Anket sonucumuza göre 7-14 Eylül tarihlerinde 14 günlük geriye dönük hesaplamamızda aile hekimlerinin izlem listelerine günlük 13341 PCR+ hasta düşmektedir.  


TTB COVID19 pandemisi 7. ay değerlendirmesinde de benzer bir hesaplama toplam test sayıları üzerinden yapılmıştır. Her iki veri de benzer sonuçlara ulaşmaktadır. Eylül ayında Türkiye’de günlük 12-14 bin arası yeni PCR+ hasta olduğu görülmektedir.  


 Türkiye’de COVID-19 olguları (Eylül 2020) TTB COVID19 Pandemisi 7. Ay Değerlendirmesi 

Eylül ayından bu yana toplanan veriler anketimiz verileri ile uyumludur. Bu sonuçlar çalışmamızın geçerlilik ve güvenirliğini de göstermektedir. Bu doğrultuda aynı metodoloji ile 7-14 Ekim 2020 tarihlerinde aile hekimlerine izlem listelerindeki hasta sayıları sorulmuştur. Çalışmada Türkiye genelinden 75 ilden 835 yanıt alınmıştır. Yanıt alınamayan 6 il; Bitlis, Erzincan, Kırşehir, Malatya, Yozgat ve Kilis’tir. Eylül ayı anketine göre yanıtlayan il sayısı artmıştır (Eylül anketinde 65 ilden 913 aile hekiminden yanıt alınmıştır). Çalışmada izlem listesindeki pcr+ ve temaslı hasta sayısı, Aile Sağlığı Merkezinde COVID19 geçiren olup olmadığı, ağustos ayında Sağlık Bakanın ödeneceğini belirttiği ek ödemenin alınıp alınmadığı, hastaların iş görmezlik raporlarının filyasyon ekipleri tarafından verilip verilmediği, telefonla izlemlerin yapılıp yapılmadığı sorulmuş ve katılımcıların salgın sürecine dair görüşlerini yazmaları istenmiştir.  


Ekim ayında aile hekimlerinin izlem listelerine günde 14373 yeni PCR+ hasta eklenmektedir. 

Ekim ayı anketine yanıt veren aile hekimlerinin izlem listesinde ortalama 6,533 PCR+ hasta düşmektedir. Türkiye genelinde 22000 aile hekimi olduğu ve izlemlerin 10 gün olduğu göz önüne alındığında günlük ortalama 14373 yeni hasta aile hekimleri izlem listelerine düşmekte ve yaklaşık 150 bin kişi evde tedavi alıp takip edilmektedir. Bu sayılara hastanede takip edilen COVID-19 hastaları dâhil değildir. Toplam sayıya hastanede yatan vatandaşlarımız da eklenmelidir. Eylül ayında bu sayı ortalama 8,49 ve toplamda günlük 13341 olarak belirlenmiştir. Ortalama sayısındaki azalma izlem sürelerindeki değişiklikten kaynaklanmaktadır.  

Evde takip edilen 460.966 kişi vardır 


2020, 7-14 Ekim tarihleri arasında aile hekimlerinin izlem listesinde ortalama 20,953 hasta mevcuttur. Türkiye genelinde yaklaşık 461.000 kişi evde izolasyondadır. Eylül ayında bu oran 26,2 ve toplamda yaklaşık 600.000 kişi olarak tespit edilmiştir. Sayılardaki azalma BT pozitif hastaların filyasyon listesinden çıkması ya da PCR+ hastalarda bulaşma yollarının değişmesi (iş yeri yerine aile içi bulaşma, BT pozitif hastaların filyasyona dâhil edilmemesi gibi) ile temaslı kişi sayısının azalmasına bağlı olabilir. 


Telefonla izlem oranları arttı 


“Her ne kadar arasak bile hastalar kendilerini yalnız, terkedilmiş ve ümitsiz hissediyor... Çoğu bu olayla tek başına baş edemiyor.” Giresun  


Eylül ayı anketinde telefonla izlem yapmayan hekim sayısı %11 iken bu oran Ekim ayında %5.9’a düşmüştür. Tüm izlemleri yaptığını belirtenlerin sayısı ise %57’den %76’ya çıkmıştır. Bu artış salgının hızının artmasına, il derneklerinin izlem yapılmaması yönündeki taleplerinin tekrarlanmamasına, Eylül anketinde izlem yapmayan sayısının az olduğunun görülmesine ve ek ödeme yapılacağına dair görüşlere bağlı olabilir.  

Aile hekimlerine söz verilen ek ödeme yapılmadı 


“. Ek ödemenin izlemler üzerinden yapılacak olması kabul edilemez. Pandemi nedeniyle yaşanan risk düzeyinde sabit ödeme olmalı. Kamuoyunda herkes alacağımız parayı konuşuyor. Zaten para için arıyorsunuz düşüncesi oluşuyor. Bu üzücü.” İzmir 


Ağustos ayında Sağlık Bakanı aile hekimliği çalışanlarına da hastanede ya da ilçe sağlıklarda çalışan meslektaşları gibi salgın nedeniyle ek ödeme yapılacağını duyurmuştur. 3 ay boyunca ve izlem sayısına oranlı olarak 3000 liraya kadar brüt ek ödeme yapılacağı 5 Eylül 2020’de 

Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 14 Ekim tarihinde sonlanan anketimizde aile hekimleri ek ödeme almadıklarını belirtmişlerdir.  


Aile Sağlığı Merkezlerinin %41’inde en az 1 sağlık çalışanı COVID-19 geçirdi 

Bu soruya yanıt veren 800 kişinin %59’u ASM’de COVID-19 geçiren sağlık çalışanı olduğunu belirtmiştir. Bu oran Eylül ayı verileri ile aynıdır. Salgının pik yapmaya başladığı bu dönemde aile sağlığı merkezlerinde enfeksiyon kontrol eğitimleri, koruyucu ekipman ve mesafe kurallarına uyumun önemli olduğu bir kez daha göz önüne serilmiştir.  


Hastalar iş görmezlik raporları için halen aile hekimlerine yönlendiriliyor 

“Çoğu zaman hastalar bizden başka ulaşacak kimse bulamıyor. Bizde raporlar konusunda sorun yaşıyoruz.” Çorum 


Ekim ayında hastaların iş görmezlik raporları için aile hekimlerine yönlendirilmemesi amacı ile bu raporların filyasyon ekipleri tarafından verileceği belirtilmiştir. Ancak anketimizde bu soruya yanıt veren 800 aile hekiminden sadece %14’ü hastalarının raporlarını filyasyon ekiplerinden alabildiğini belirtmiştir. Bu konu aile hekimlerinin sorun olarak belirttiği önemli konulardan birisidir.   

Salgın merkezi Ankara’dan İstanbul’a geçti 

Eylül ayında salgının pik yaptığı Nisan ayına göre artış sormuş ve İstanbul dışında büyük oranda artış görmüştük. Ekim ayı anketinde Eylül ayına göre artışı sorduk. Ankete yanıt verenlerin %41’i Eylül ayına göre azalma, %38’i ise artış olduğunu belirtti. Katılımcıların %21’İ ise izlem sayılarının değişmediğini belirtti.  


Yanıt verenlerin sadece %38’i izlem sayılarının arttığını belirtirken pozitif hasta sayılarının artmış olması salgının merkezinin İstanbul’a geçmiş olmasına bağlı olabilir. Eylül ayı anketine İstanbul’dan yanıt verenler günde ortalama 1714 yeni vaka bildirirken bu sayı Ekim anketinde 2824’e çıkmıştır. Hasta sayısı Ankara için Eylül ayında 2671 iken Ekim ayında günde 2125’e düşmüştür. Bu bilgiler Sağlık Bakanının İstanbul’da %50 artış oldu açıklaması ve sahadan bildirilen gözlemler ile uyumludur. 


İstanbul’da acilen enfeksiyon kontrol tedbirleri alınmalıdır 

Vaka sayılarının Türkiye genelinde verilmesi salgının nerede yayılıp nerede sönümlenmeye başladığı bilgisini bizden gizlemektedir. Anketimizde görülen sonuçlara göre İstanbul’da belirgin bir artış vardır. İstanbul’dan çalışmaya katılan aile hekimleri çalışma döneminin başı ile sonu arasında yoğun bir artış olduğunu ayrıca belirtmişlerdir. Salgının yayılması riski nedeniyle İstanbul’daki bu artış korkutucudur. Şehre özel acil enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır.  

İstanbul neden riskli: 


İstanbul nüfus yoğunluğu en yüksek ilimizdir. Ankara’nın 10 katı nüfus yoğunluğuna sahip olan şehir salgının eksponansiyel büyümesi açısından çok riski bir ortam oluşturmaktadır. 

1. Üniversitelerin açılması planlanmaktadır. Salgının patlama aşamasında, gençler yayılım için fazladan risk oluşturacaktır. 

2. Yaşlılar memleketlerinden İstanbul’a çocukların yanına dönmüşlerdir ve bu çok yüksek riskli grup salgının patlama yapacağı dönemde tedbirlerin gevşetildiği riskli bir şehre gelmiş durumdadır. 

3. Okulların açılması ile trafik yoğunluğu artacak toplu taşımada kalabalık ortamlarda bulunma riski artacaktır. 

4. İlköğretim, 8 ve 12. sınıfların açılması ve mevsimsel influenza döneminin başlangıcı çok riskli bir eşzamanlılık içermektedir. 

5. Acilen valiliğin belirlediği kademeli çalışma saatleri uygulanmalı, esnek mesai uygulaması ve evden çalışmaya geçilmeli, üniversitelerin açılması ertelenmeli, toplum bulaşma riskleri konusunda bilgilendirilmeli ev-akraba-komşu ziyaretleri yapılmaması sağlanmalıdır. 

6. İstanbul Nisan ayından daha riskli bir döneme girmektedir. Ne toplum, ne sağlık çalışanları daha riskli bir ikinci dalgayı aşamama riski ile karşı karşıyadır.    

Katılımcılar bize neler söyledi? 


Ekim ayı anketinde “COVID-19 takibinde hastalarınız ve sizin yaşadığınız sorunlar varsa belirtebilir misiniz?” sorusunu sorduk. 442 aile hekimi bu soruya yanıt verdi. Anketimizi ve sahadaki durumu görmemizi sağlayan meslektaşlarımızın yanıtlarını aşağıda sizinle paylaşıyoruz. 


COVID-19 takibinde hastalarınız ve sizin yaşadığınız sorunlar nelerdir? 

• "1.Bilgi karmaşası var, is yerleri testi negatif se kişiyi ise çağırıyor, ilçe sağlık izolasyonda evde kalması gerekiyor diyor. Kişi ne yapacağını bilemiyor. 2. aynı durumdaki bir hasta izleme alınıyor diğeri alınmıyor. Neye göre yapılıyor bu ayrım belli değil. 3.hastaneden hastalara evde kalmaları gerektiği bilgisi verilmiyor, hasta hastaneden çekip bize geliyor. Genelde rapor almak için geliyorlar.4.evde temas nedeniyle takip edilen kişi de semptom gelişince hastaneye kendi imkânlarıyla gidenlere ceza kesileceği söyleniyor... ." 
• 184 ne sorulursa sorulsun aile hekimine yönlendiriyor  
• Acil durumdaki hastaların hastaneye ulaştırılmasında büyük sorunlar var,112 gelmiyor hasta kendi imkânlarıyla ulaştırılmaya çalışıyor temaslıları veya covid başka yakınları tarafından  
• "Ağustos ayında filyasyon ekibi hastalar 6 gün sonra ulaştı. Semptomu olup pozitif hastalara testiniz özel hastanede yapılmış tedaviyi testi yaptırdığın hastane verecek diye söylemiş. Testi negatif olup semptomu olan vaka temaslı hastaya senin testin negatif yapacağımız bir şey yok aile hekimine öksürük şurubu yazdır denildi • Bu hastanın 112 ile aile hekimliğimizce sevkı sağlandı. Akciğer BT pozitif çıktı" 
• "Ağustos başından beri izlem yapmıyorum fakat hastalardan bize ulaşanlardan edindiğimiz bilgilere göre izolasyonda kalması gereken kişilere iş görmezlik filyasyon ekipleri tarafından düzenlenmiyor, kişi daha sonra bunu bize ilettiğinde de geçmişe yönelik düzenlenmemiz bekleniyor.
• Vaka temaslılarının şikâyetlerini iletmemizin de çok bir öneminin kaldığını düşünmüyorum çünkü vaka temaslılarının şikâyetleri ilçe sağlık müdürlüğüne iletildiğinde artık numune alımına çıkılmadığı ve 112 danışma hattını aramaları gerektiği söyleniyor. Bu durumda vaka temaslısının izlenmesinin de bir önemi olmadığını düşünüyorum. • İzlem yaptığım zamanlarda da kişilere bilgi verilse dahi uymadıklarını, evde duruyorum dediklerinde de son izlemlerde dışarı çıktıklarını söylüyorlardı. " 
• Aile hekimliği sistemi dışındaki tüm sağlık kademelerindeki görevliler görünüşe bakılırsa cevabını bilmedikleri sorularda veya hastadan o an hızlıca uzaklaşmak istediklerinde aile hekimine yönlendiriliyor. Bugüne kadar hiç bir parçasında yer almadığımız ilaç temini ve sürüntü örneği dahil 
• Algoritma sürekli değişiyor, ayrıca rapor suiistimalleri çok yorucu. filyasyon ekipleriyle iletişim çok zor. 
• Ambulansla götürüp dönerken nasıl giderseniz gidin deniyor  • Anlamsız.  

• Aradığımız kişi telefonu kapatmıyor çok uzatıyorlar, çok sık ve gereksiz arıyorlar. • Arayan ekipler aile hekiminiz aradı mı diye sorunca hastalarım bana sorun olacak zannedip arar diye savunuyor sabahın köründe gece gece mi arayacağız anlamadım hafta sonu aramasak zaten iki günümüz var onda bile kafam rahat değil bazısı da telefona cevap vermiyor 
• ASÇler takibi yaptığı için hastalara yardımcı olamıyoruz 
• ASMye geliyorlar riskli hasta ve test yaptıranlar engel olamıyoruz  
• Ayni sorunlar devam değişen bir şey yok 
• Az hastam olduğu için sorun olmuyor 
• Bakanlığın sık algoritma değişikliklerini vatandaşa anlatmakta zorluk çekiyoruz. Negatif vakalar neden 14 gün, Pozitif vakalar neden 10 gün. Pozitif olan işe başlamadan önce neden test yapılmıyor, test yaptırıp yine pozitif çıkarsa ne olacak. Temaslılar yeniden temaslı mı olacak gibi sorular. 
• Bakanlıkça belirlenen protokollere saha görevlilerince yer yer uyulmaması. 
• Başından beri sağlık birimleri arasında "sağlıklı" bir iletişim ve koordinasyon olmaması ve buna bağlı sorunlar manzumesi 
• Baştan aşağı sorun zaten, elle tutulur yanı yok hiçbir şeyi yok 
• Bayram tatili, yıllık izin, hafta sonu demeden çalıştık, ülkemiz için, hiç kıymetimizi bilen yok 
• Bazen aseler arama yapıyor hastalar aile hekimi aramadı diye şikâyet ediyorlar, il sağlık filyasyon ekipleri hastalara aile hekiminiz arıyor mu diye teyit ediyorlar, sahada herkes hastaya yanlış bilgi veriyor bütün yükü aile hekimlerine atıyor 
• Bazen cevap vermiyorlar  
• Bazen ilaçlarını almadan taburcu ediliyorlar devam edip etmeyeceğini bilmiyorlar. 
• Bazen ulaşamama • Bazen, hatta sıklıkla kişiler izlem listemizde geç beliriyor ve yapılmamış görünen 1 veya 2 izlemin günü geçmiş oluyor. 
• Bazı hastalar temaslı olmadığını belirtiyor, bazıları aramamıza rağmen aranmadığını belirtiyor, bazıları 112 nin kendilerini aile hekimine yönlendirdiğini beyan ediyor. Aynı ailenin pozitif vakası ile temaslılarının izlem başlangıç tarihleri farklı oluyor. Ayrıca sisteme eklenen temaslıların kimin temaslısı olduğu bilgisini sistemden göremiyoruz 
• Bazı hastane personellerinin sisteme giriş problemleri dışında probleme rastlamadım.  
• Bazı izlemler geriye dönük düşüyor. Aile hekimi ve diğer ekipler arasında bilgilendirme yok 
• Bazıları aranmaktan bazıları aranmamaktan şikâyetçi. Bir dönem aramayı bıraktım ama asmdeki diğer birimdeki doktorlara ulaşıp onları rahatsız ettikleri için izleme düştüklerinde bir defaya mahsus arıyor 

• Belirgin bir algoritma yok hastaya uygulanan tedavi sevk vs protokoller günlük bile değişebiliyor bize bildirilmediği için hastalar sıkıntı yaşadığında net bir cevap veremiyoruz.  
• Ben iyiyim çalışmak istiyorum markete kim gidecek? 
• Ben izlem yapmak istemiyorum ama hemşirem para almak için yapmak istiyor. Bence bu bir sorun. Başından beri çok aradım tüm hastalarımı ama artık sorun çözebilen değil yalakalık yapmak için arayan bir duruma düşünce ve önlem ve uyarılarıma uyulmayınca bıraktım.  
• Benim yaşadığım temel sorun mesleki dejenerasyonla ve yalancılıkla ilgili. Bu rakamlara ne gerek var ki, nasıl olsa istatistikler, vakalar, hastalar vs. rakamların hepsi yalan. Aile hekimi telefonla neyi takip edecek? Bu takipleri neden yapıyoruz?  Eğer toplam ateşli gün sayısı veya semptomsuz gün sayısı gibi istatistiksel veri toplamak için ise zaten tüm istatistikler uydurma. Sağlık bakanının kendisi bile inanmıyor. Yok, eğer hastanın durumuna göre yönlendirmek için yapıyorsak, zaten ne 112 ne de hastane hekimleri bizim yaptığımız takibe bakmıyor. Hepsi aynı yerden emir almış, covid li hasta sayısını az çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlar.  Ne gerek var bu dostlar alışverişte görsün takiplerine. 
• Bıktık..... 
• Bilgi ve doküman eksikliği kimsenin ne yapacağını bilmiyor oluşu en zorlu kısım • Bilimsel olmayan bir şeyi yapmadığım için hiçbir sorun yok. Ya da tam tersi bilim yapılmadığı için sorun çok. 
• Bir doktor olarak tükenmişlik yaşıyorum 
• Bir dönem test sonucu sormaya geldiler, ardından pnömokok aşı izdihamı, şimdilerde grip aşısına ne oldu söylemleri, yeni gündemi bekliyoruz  
• Bir sorun yok 
• Biz bu izlem olayını oldukça abarttım galiba; zira hastalar artık işe ne zaman başlayacaklarını işyerine değil de öncelikle bize sorar oldular. Covid'li hastanın ek hastalıklarının takibi telefonla ne yazık ki mümkün değil. 
• Bize düşme günleri çoğunlukla geç oluyor. Benim listeme gece düşecek olan kişiler gündüz bakanlık tarafından aranmış oluyorlar “Hekiminiz aradı mı?” diye. 
• Bize test yapılmıyor... 
• Bizi ilgilendirmeyen birçok sorunla baş etmek zorunda kalıyoruz. İlçe sağlığa ulaşamıyor filyasyon ekibine ulaşamıyor muhatap bizi buluyor. Başından beri özellikli izlemi gereksiz görüyorum iyi bir filyasyon uygulansaydı bu kadar bunalmazdık  
• "bizim izolasyon süresinden farklı süre bildiren kurumlar hastalar ile aramızda sorun oluyor" • Bu izlemlerin ücretleri yatırılmadı ve derhal yatması gerekir 
• Bu pandemi süreci sağlık çalışanlarını tüketmiştir. Geçmiş olsun hepimize 
• Bu soruya cevap düşünürken devrelerim yandı. Hangilerini söyleyeyim ki, Bakanlığın bizi sahiplenmemesini yeterli güvenlik ekipmanı vermemesini mi(tabii son zamanlarda günde 1 tane standart dışı üretimli cerrahi maske verdiklerini inkâr etmeyelim), asm de covid nedeniyle sarf malzeme (dezenfektan vs.), harcamalarımıza destek olmaması mı? Bize 

ödenmeyen paraların medyada dillendirilip ödenmiş gibi gösterilmesini mi ve hastaların gözünde çok para alıyoruz algısı oluşturularak hastaların şiddete meyilli olanlarının daha saygısız davranışlarını mı anlatsam vs. vs.  
• Burası almaz 
• Ciddi sorun yaşamadım. 
• "Covid + vakalarımdan birini aradığımda ''metrodayım '' ne var yani gibi bir cevap aldım. Derhal inin ve eve yürüyerek gidin karantina boyunca dışarı çıkmayın dedim. Hasta beni tehdit ederek ayrılma oraya geliyorum sana göstereceğim dedi. Bu durumu bildirmek için 4 saat aramama rağmen ilçe sağlıktan birine ulaşamadım.  
• Başka bir hastayı aradığımda kızı çıktı telefona, amca nerede dedim, camiye gittiğini söyledi.. 
• Filyasyonla ilgili hastalar hakkındaki gelişmeleri iletebileceğimiz belirgin bir muhatap bulamadım. Hastaların bilinçsiz davranışları kazanılmış ve öğrenilmiş taklit şeklindeki davranışlardı. Bu davranışlarda medyadan verilen her şey iyi ve kontrol altında şeklindeki açıklamaların etkili olduğunu düşünüyorum." 
• Covid danışma, 184, filyasyon ekipleri, 112 vs. herkes hastaları aile hekimine yönlendiriyor. fitas kurdular güya rapor için sürekli hastalar bizi arıyor. Gaziantep valiliği rapor işini otomatiğe bağladı. Bunu Türkiye’de yapmak zor mu acaba 
• covid dışı bulgularda ev halkı karantinada iken sağlık kuruluşuna başvurmalarında sıkıntı yaşandı. Ayrıca semptom gösteren hastaların önce bize bizim de filyasyon ekibine ulaşmamız zaman aldı, verilen ilaç vs. ile ilgili sorunlarda filiasyon ekibindeki hekime ulaşamayan hastalara, tedaviyi düzenleyen hekim olmadığımdan vereceğim cevaplar net olamadı. Verilen tedavide antiviral ilaç olmakla birlikte ek olarak verilebilecek vitamin desteği, analjezik, antipiretik ilaçları tel ile önersem de reçete vermem ve karantinadaki hastanın onlara ulaşması zor oldu. 
• Covid hastası eve gidip enjeksiyon yapmamızı bile bekliyor 
• Covid şüpheli olanlara test yaptırmakta zorlanıyoruz. Test yapmak istemiyorlar. 
• Covid şüpheli vakaya “evinize gitmelisiniz” dediğimizde toplu taşıma araçları ile gidiyorlar acilen çözülmeli 
• Covid tedavisi için ilaç temini, temaslı hastaların izolasyonda uymaması, iş yerine vermek için istirahat rapor alma zorlukları, test sonucunun öğrenilmesi.  
• Çalışan hastalar 14 gün sonunda tekrar PCR testi yapılmadığı için İşe başlamada sıkıntı yaşıyorlar  
• Çalışan hastalar işlerini kaybetme ve geçim sıkıntısı nedeniyle vaka temaslılarını saklıyor. Bizler ise herhangi bir koruyucu malzeme desteği almıyoruz. Poliklinik sayımızda ise anlamlı bir azalma yok. Örneğin benim 2019 Eylülünde 1 aylık poliklinik sayım 957. Bu yıl eylül ayında poliklinik sayım ise 797. Her hastayı da muayene ediyorum. Corona şüphesi ile muayene edip de hastaneye test için sevk ettiğim hastaların %80 ni pozitif çıkıyor. İlk hastayı muayene eden biz Aile Hekimleri olduğumuz halde sanki sadece filyasyon için hastalarla telefonda görüşüyormuşuz gibi davranılmasından çok rahatsızım. Ayrıca filyasyon amacı ile görüştüğümüz izlem hastaları ile de gece-gündüz tüm problemleri ile ilgili görüşüyoruz. 


Destek oluyoruz. Temmuz ayından itibaren yıllık izin alabildik. Ancak bu yıllık izinlerde de kuruma gelip filyasyon izlemi yaptık. Yani sadece iznin adı vardı. Kendimi çökmüş hissediyorum. Emekli olmayı bu yıla kadar hiç düşünmemiştim. Artık düşünüyorum. Corona hastalığının meslek hastalığı kabul edilmesini ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızın görev şehidi kabul edilmesini ailelerine bu kapsamda destek olunmasını istiyorum.  
• Çocuklara ve evde takipli hastaların büyük kısmına takip esnasında semptom çıkınca semptomların hafifliğinden(? Öyle diyorlarmış)  dolayı test yapılmıyor. Vaka temaslılar aslında evde pozitif oluyor ama pozitiflikleri kanıtlanamıyor bile. Rapor yaz, takip yap, randevu aldırmaya çalış, takiplileri evde tutmaya çalış... Çok yoruldum. 
• Çoğu zaman hastalar bizden başka ulaşacak kimse bulamıyor. Bizde raporlar konusunda sorun yaşıyoruz. Ayrıca filyasyon ekipleriyle karantina süreleri arasında uyuşmazlık yaşıyoruz • Çok. Rapor sunmam gerekir. 
• Çokkk 
• çook 
• Davul bizde, tokmak başkalarında. Yaptığımız izlem filan değil, vatandaşı tıpışlamak. Vatandaşın covid-19 ile ilgili şikâyetçi olduğu hiçbir soruna çözüm getiremiyoruz. Takibi, filyasyon yapanlar yapmalı. İzlemleri sırf hemşireme 3-5 kuruş katkısı olacak diye yapıyorum. İzlemde ateşi soruyor. Zaten beyana dayalı izlem yapıyorum, vatandaş bilmiyor ki ateşini? Sabit 6-7 semptomdan başkasını sorgulayamıyorsun. Tüm sorumluluk sağlık personeline yükleniyor. Vatandaşın zerre kadar sorumluluğu yok. Vatandaşın da elini taşın altına sokmadığı sistemler sadece popülizm gayesi güder. Sağlık çalışanının moral ve motivasyonunu düşünen yok. 
• Değişen uygulamalar, yanıtsız kalan sorular 
• Dernek kararı gereği hastaları aramıyorum. Arayıp bizi neden aramadın diye hesap sorup tehdit edenler oldu • Devlet hastaneleri test yaparak şüpheli hastaları sonuç çıkana kadar rapor İçin ASMne göndermesi. Herkesi riske atarak yapıyorlar 
• Diğer ilçeleri bilmem ama çalıştığım ilçede hastalar maksimum hizmet alıyor. Sorun yaşayan olmadı.
• Durumu kötüleşenler hastaneye gitmekte farklı yanıtlar alıyorlarmış. Hayır, evden çıkamazsınız ilgili kişileri bekleyin deyip 2 gün bekleyenler veya bizim haberimiz var çıkabilirsiniz hastaneye gidebilirsiniz denenler var. Başka şehirde yaşayıp aynı aileden olduğu için karantinaya alınanlar var.
• Duyarsızlar • Emziren ve gebelerin ilaç kullanırken yeterince bilgi alamamaları ve hekim olarak bizim net olarak emzirme sürecinde ilaç kullanımının ve emzirmenin nasıl olacağını bilmememiz, kronik hastalığı ve yeni tanı aşamasında olanların hastanede muayene olamama sorunu mevcuttur 
• En büyük sorun iş göremezlik raporu.  Hastaların yaşadığı sorun ise 10 günde biten izlem sonunda tekrar test edilmemeleri. 

• En çok raporlarda sorun yaşanıyor  
• Eskiye göre daha az filyasyon sorunu semptomlulara test yapılması 
• Etkin bir izlem olmuyor,  filyasyon ekiplerine ulaşabileceğimiz bir bağlantı yok, anlamsız bir izlem oluyor. • Evde izolasyon kurallarına uymuyorlar 
• Evde olmadıkları halde evdeyiz diyorlar çoğu zaman. Beyana göre izlemi kapatıyorum. Araba sesi, dış mekân sesi geliyor telefonda. 
• Evde takip edilen hastalara semptomatik tedavi verilmiyor. Süreç hakkında detaylı yönlendirme yapılmıyor • Evde tedavi olanlarda yakınmaları devam eden yâda kötüleşenler il yâda ilçe takip birimleriyle iletişim kurmakta zorlanıyorlar çaresizlik yaşıyorlar 
• Eve gönderilenler sonrasındaki ilaç gıda gibi konularda bizle kimse ilgilenmedi diyor 
• Filiasyon Ekibi rapor vermiyor hastane vermiyor hep aile hekimlerinden rapor verilmesi devam  ediyor hastalar filyasyon ekibinden bilgi almamış oluyor sen aradığında her şeyi sana soruyor ilaç hatta covid sonucunu  da soruyor aşırı yoğunluk var işimizi yapamaz duruma geliniyor hastalar muayene aşı izlem gebe izlemi okul aşıları izlem tetkik için gelenler onlarda var pcr pozitif kişiler evde durmayıp asmye geliyor arayınca telefonların çoğu yanlış oluyor Kızı çıkıyor babam yaşlı biz negatif dedik yaşlı söylemeyin diyen Bile  var filyasyon Ekibi sepet yukarıdan istemiş ilacı sepete koyup hiç bilgi vermeden gitmiş ilçe sağlık arayınca aile hekimi rapor verecek corona ve temaslıya deniyor filyasyon Ekibi bazısı rapor vermiyor deniyor bu aktif hale gelmeli  
• Filiasyon ekibinin yanlış bilgi vermeleri, (pcr + vakaya asm den raporunu al demeleri gibi) koordinasyon ve eğitim problemi var.. 
• Filyasyon ekibi asla rapor vermiyor hastalar aile hekimine yönlendirilmeye devam ediyor ve bu hastalar polikliniğe gelerek buradaki bebek gebe lohusa yaşlı ve risk grubunda olmayan diğer hastalarla temas ediyor asm ye gelmemeleri gerektiğini söyleyince de saldırganlaşıyorlar ve filyasyon ekibinin yönlendirdiğini belirtiyorlar  
• Filyasyon ekibi çok geç gidiyor.112de ayni şekilde 
• Filyasyon ekibi, 112, aile hekimi arasında koordinasyon yok. Gereksiz hastalar izlenirken pozitif hastaların aile hekimliği bilgi sistemine düşmemesi ya da geç düşmesi. 
• Filyasyon ekibine ulaşamıyorlar 
• Filyasyon ekipleri yetersiz, vatandaş karantina ya uymuyor. 
• filyasyon ekipleri zamanında gitmiyor ya da hiç gitmiyor. 112 gelemiyor. Hastalar mağdur oluyor ve bize yükleniyorlar • Filyasyon ekiplerinin ulaşması ve rapor verilmesi 
• Filyasyon ile koordinasyon yok ve kişisel koruyucu ekipman dağıtması yok 

• Filyasyonda tecrübesiz veya bilgisiz personelin hastalara yanlış bilgi vermesi veya hiç bilgi vermemesi 
• Geç bildirim sonucu raporlarda aksamalar, geriye dönük rapor talepleri, belirti olsa bile test için çok kolay gidilememesi, evlerin izolasyon için uygun olmaması  
• Geçmiş tarihe yönelik rapor talebi ve ilaç yazdırma talebi 
• Genelde köy ortamında hastalığı pek ciddiye almıyorlar. Sosyal mesafe yok. Özellikle son günlerde kpa aşısı nedeniyle asm ye yığılmalar oluyor. Yaşlı hastalara laf anlatamıyorsunuz. 2 hafta önce elimde 60 kadara aşı olmasına rağmen herkes bir başkasına haber vermiş ve 120- 130 kişi asm ye geldi ve arbede çıktı. Buna benzer sıkıntılar oluyor.  
• Gereksiz telefon ile başvuru çok arttı  
• Gereksizlik, vakit kaybı 
• Geriye dönük rapor vermemiz yazılı olarak belirtildi. Başımıza daha neler gelecek • Görmediğim hastaya rapor verme zorunluluğu, bunu hastaya anlatamamak.  
• Gün çelişkileri oluyor. 14.gün, 15.gün gibi 
• Günü birlik çalışan kişiler 14 gün izole olunca aç kaldıklarını söylüyorlar evde çalışan başka kimsede yok 
• Güven eksikliği nedeniyle bizi aramayın deniyor. 
• Hafta sonu, izin günlerinde bilgisayar taşımak angarya geliyor özellikle il dışına, denize, pikniğe, dağ başına vs. gidildiğinde... 
• Hala rapor almaya asm geliyorlar 
• "halen hastalara bilgilendirmede karmaşa ve yönlendirmede yetersizlik var, raporlama sorunları düzeltilemiyor, filyasyon ekipleri yetersiz, özellikle hekim sayısı yetersiz" 
• Halka aile hekiminin ek ödemesinin 3000 TL olduğunu lanse etmenin yanlış olduğunu şiddeti körüklediğini idrak etmek gerekir ve ayrıca doktor hemşire darp edip hasta yakını bıçaklayan zanlıların serbest bırakılmasını sağlayan hakim ve savcılar engellenmelidir. 
• Hangi birini anlatayım, çok yıprandık, yazsam hikâye olur • Hangi birini yazayım! 
• Hasta beklentilerini karşılayamama. İletişimde ulaşamama. 
• Hasta çıkıp ASM ye geliyor 
• Hasta izole olduğu yerde kalmıyor 
• Hasta olanlara ekiplerin zamanın gidemediği görülüyor  
• Hasta takibinde kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerle yaşanılan uyumsuzluklar. Filyasyon ekiplerinin konu ile ilgili eksiklikleri. 
• Hasta test sonucu çıkasıya kadar, her yerde geziyor. Sonucunu öğrenmek için ASM ye geliyor. ASM ler bulaş kaynağı haline geldi.  

• Hasta tutumları konuşma tarzları kötü. Tüm sorunlarını ((yemek, rapor(sistemde izlemleri görünmemesine rağmen),sistemden hasta düşümü. vb.)) "Aile hekimimiz değil misiniz halledin “deyip sorunları çözmemizi zorunlu görüyorlar. Kurumlar Covid 19 ile ilgili çözemediği her sorunun çözümü için " git Aile Hekimi halletsin" deyip bize yönlendiriliyor. Sorun bizle alakalı olmamasına rağmen 
• Hastalar bizden başkasına güvenmiyor • Hastalar bizim aramamızdan memnun. Ancak müdürlük ya da başkanlık rakibinin anlamsız soruları nedeni ile bize de cevap vermeyi kesecekler. 
• Hastalar doğru bilgilendirilmiyor bize gönderiliyor özellikle raporlar konusunda  
• Hastalar endişeli ve çaresiz hissediyor 
• Hastalar geçmiş tarihli rapor almaya geliyor veya almak istiyor 
• Hastalar hastanelerden net bilgi verilmeden gönderiliyor birçoğu rapor almak için asmye gelip yayılımı arttırıyor 
• Hastalar ilaç tedavi takip ve semptomlar ilerlediğinde hastaneye erişimde sorun yaşıyor. 
• Hastalar iletişim problemi yaşıyorlar 
• Hastalar izleme uymuyor. Rapor için bizim listeye düşene kadar mağdur oluyorlarmış. Ve biz düzenli izlemleri aylardır yapmamıza rağmen oranımız düşük gösterdiler.  
• Hastalar izolasyonu bozup ASM’ye geliyorlar 
• Hastalar karantina süresince aranılmak istemiyor, Rahatsız oluyor. Tartışma yaratıyorlar 
• Hastalar kaygılı, muhatap bulamadıklarından şikâyetçi 
• Hastalar öncelikli sisteme geç düşüyor. İş yerlerinden Vaka temaslı diye evlerine gönderiliyor, bizim haberimiz olmuyor geriye dönük rapor istiyorlar. Eylül ayı ilk günlerinde ilaç Başlanması ve vaka temaslılara test yapımında Geçilmeler yaşandı 
• Hastalar raporsuz işe gitmemiş oluyor. Bize haber verdiklerinde biz telefonla görüşerek görmeden rapor vermek zorunda kalıyoruz 
• Hastalar sadece bizi arıyor her şeyi bizim çözeceğimizi düşünüyor
• Hastalar sanki uzaktan her isteklerini yapabileceğimizi sanıyor. Bu şekilde semptom sorgulamanın hiçbir faydası yok maalesef. 
• Hastalar ted. güvenmiyor, ilaçları özellikle favipiravir kullanmıyorlar, son zamanlarda linkosin, arveles ve vitamin iğnelerin kafalarına göre kullananlar oldu  
• Hastalar umarsız maalesef 
• Hastalar verilen ilaçları kullanıp kullanmamak İçin filyasyon ekibine sorduklarında Hem onam imzalarını alıyor hem de aile hekiminize sorun şekilde yönlendirilip sorumluluğu bizlere atılıyor 
• Hastalar verilen iletişim numaralarına çok zor ulaşıyor  

• Hastalar yeterli bilgilendirilmeden evlerine gönderiliyor özellikle pcr + olanlar. Doğru cevabı bulana kadar geziyorlar. Bizim şüphelendiğimiz hastaların hastaneye acile gitmelerini istediğimizde dirençle karşılaşıyoruz ve bir şekilde zorla hastanelere yönlendirdiğimiz hastalar da test yapılmadı diye geri geliyorlar bize... Bu hastalar pozitife zaten bir-çok yerde gezmiş ve hastalığı yaymış oluyor  
• Hastalara Covid 19 deyince, eskiden AIDS ve cüzzamlı dendiğinde insanlar nasıl tepki veriyor idiyse şimdi aynı tepkiyi veriyorlar  
• Hastalara filyasyon ekibi tarafından hiç bilgilendirme yapılmıyor. En kolay ulaşabileceği bizler olduğumuz için polikliniğimiz artık telefonlar yüzünden çalışamaz hale geldi 
• Hastalara izole olun diyoruz ama dışarda geziyorlar,  
• Hastalara yeterli izah ve tedavi verilmiyor. Hatta bazen asm geliyor. Gece gündüz her sorunları için biz aranıyoruz. Hepsi eve gönderiliyor ve aile içi bulaş artıyor 
• Hastalardan bazıları tüm ailenin tek tek aranmasını isteyerek sabime şikâyette bulunuyorlar. Evden tek bir kişiden bilgi almamız onları memnun etmiyor. 
• Hastaları bir kez arayıp bilgilendirme yapılabilir. Aile yapılarını bildiğimiz için kim anlar nasıl bulaştırmazlar doğru bilgilendirme adına daha verimli olur. Ancak sürekli aramak saçma. Rapor talep etmeyen 2 hastam 10 gün sonra istedi. Tabii geçmişe yönelik vermedim ama tüm sağlık kurumları topu bize attı bu süreçte.  
• Hastalarım ilgilenildiği için memnunlar. 
• Hastalarımdan aile bireylerini korumak adına işyerinde kalan veya yazlık, yaylalık evlerini kullananlar oldu. Denetlemeye gelenler mernis adresine göre geldiklerinden ceza kestiler. İptal için uğraşmak zorunda kaldılar 
• Hastaların alması gereken tüm önlemleri defalarca anlatılmasına rağmen izolasyon kurallarına uymaması.  
• Hastaların bazıları ağza alınmayacak küfürler edebiliyor. Bizimle ilgili olmayan şeylerle ilgili bizi muhatap bulup bizimle kavga ediyorlar. Ve karantina koşullarına riayet ettiklerini kesinlikle düşünmüyorum  
• Hastaların beklentisi çok çok yüksek... Sürekli aranmak pışpışlanmak nazlanmak sevilmek sevdiğini belli edilmesi gibi birçok kaprisler bütünüyle karşı karşıyayız... 
• Hastaların bir süre sonra sıkılıp telefonu açmamaları 
• Hastaların bizden beklentileri fazla 
• Hastaların direk ekibe ulaşamaması bence en büyük sorun • Hastaların evde durduğuna inanmıyorum  
• Hastaların fazla talepkar olması. Telefon açmama. Başka şehirde tanı konup karantinaya alınanların rapor talebi, geçmiş tarihli rapor talepleri. 
• Hastaların gecenin 3 ünde belim ağrıyor diye araması, filyasyonu TSM yaptığı için hastalara süreçle ilgili yeterli bilgiyi verememek ( ne zaman örnek alınacağı vs.)  

• Hastaların geçmişe yönelik rapor talepleri. Takip yapmamın hiçbir faydasının olmaması şikâyeti oluşanı hastaneye veya yönlendirme bir fayda değilse şayet 
• Hastaların gereksiz soruları, test yapıldığında karantinaya girmenin zorunlu olduğunu bilmemesi, rapor vs. hastanelerden ASm ye hastaların sonuç ve rapor için yönlendirilmesi vb. 
• Hastaların her gün aranmasının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ve ek ödemenin izlemlere göre yapılmasının da. Hastaların rapor ihtiyaçlarının ilk muayene eden Dr. veya filyasyon ekiplerince karşılanması gerektiğini düşünüyorum. 
• Hastaların iletişim kurduğu ama çözüm üretemediği kişiler haline getirildik. Tıbbi ve hukuki olarak kendimizi zora sokacak görmediğimiz hastaya rapor verme zorunluluğu gibi angaryalar işimiz gibi gösterildi.  
• Hastaların istekleri bazen çok aşırı oluyor, zamanında rapor istemedikleri halde geriye dönük rapor istiyorlar, sadece ilgi isteyen hastalar her gün aranmak istiyor. Hasta sayısı çok arttığı için hastalara zamanında ilaç gidemediği oluyor.  
• Hastaların izlenmesinin belli açılardan yararı olduğunu düşündüğüm için izlemlerini yapıyorum. Ancak izlem, karantina ve rapor kriterlerinin sürekli değişmesi, karantina listesinde olmayan kişilerin temaslı olduğunu iddia ederek rapor talep etmesi, karantina raporu için geriye dönük istirahat rapor talepleri, ilçe sağlık md bulaşıcı hastalık birimine ulaşmadaki güçlükler, hastaların hastane transferi, evde enjeksiyon uygulamaları vs. gibi konularda baskı yapması, karantinayı ihlal ederek ASM'ye çeşitli gerekçelerle gelmeleri, KKE desteğinin birinci basamağa artık(bir ara maske ve dezenfektan veriliyordu) verilmemesi, COVİD şüphesi ile sevk edilen hastaların hastaneye gitme konusunda direnç göstermesi gibi bazı sorunlar yaşanabiliyor 
• Hastaların karantinaya uymaması, karantinadaki bazı hastaların, hatta pozitiflerin bile istirahat raporu için ASM ye gelmesi 
• Hastaların kendileri gelmese de yakın temastakiler çekinmeden asm ya gelebiliyor • Hastaların raporlandırılması ve hastaneye nakillerinde sorun olabiliyor 
• Hastaların raporunun hastane tarafından bile düzenlenmemesi  
• Hastaların şımarıkça ve hakaret içeren konuşmaları 
• Hastaların ve maalesef sağlık çalışanlarının ciddiyetsiz olmaları, salgın yokmuş gibi davranmaları. 
• Hastaların ve takiplilerin sistemimize düşmesi iyi. Ancak izleme aralıklarının bize bırakılması gerekli. Bu konuda bilimsel karşılığı olmayan tarihlerde izlem olması saçma. Gün geliyor hastayı günde 2 3 kez görüyorum. Hekim olarak inisiyatifsiz oluşumuz çok üzücü. Ek ödemenin izlemler üzerinden yapılacak olması kabul edilemez. Pandemi nedeniyle yaşanan risk düzeyinde sabit ödeme olmalı. Kamuoyunda herkes alacağımız parayı konuşuyor. Zaten para için arıyorsunuz düşüncesi oluşuyor. Bu üzücü. Hastalar usulsüz istekleri olmayınca da bu konu üzerinden zaten bir dolu para alyonunuzla başlayan cümlelerle hem sözel hem fiziksel şiddete maruz kalınıyor. 

• Hastaları arayıp şikâyetlerini sormak yersiz. Size mecbur çalışan aylık işçinin işgücünü, güzel görünmek amaçlı kullanmaktan öte bir şey değil. Yoksa böyle bir uygulamanın varlığı ile yokluğu arasında bir fark yoktur. Hepimiz biliyoruz hepimiz susuyoruz.  
• Hastaların karantina surecine uyumsuzlukları var. Temaslı kişilere semptom yoksa test yapılmamasını yanlış buluyorum.
• Hastanede prc alındıktan sonra eve toplu taşıma ile gidilebiliyor izolasyon hastanede anlatılmıyor  
• "Hastaneden ve filyasyon ekiplerinden yeterli Bilgi verilmiyor. Hastalar her şey için Aile hekimlerini aramak zorunda kalıyor.  
• hastalar önce aile hekimiz sizi arıyor mu diye sormalarına kızıyorlar. Geri dönüşüm bu şekilde. Bizim sağlığımızı mı sormaya arıyorlar sizi mi denetliyorlar anlamadık diyorlar " 
• Hastanın sisteme geç düşmesi. Rapor durumu için tartışma oluyor. 
• Hastaya covid-19 veya temaslı tanısını koyan hastaneler veya doktorlar, hastaları bilgilendirilmesi için veya rapor için doğrudan "aile hekiminin gidin" diyerek bize gönderiyorlar.  İzlemek listesindeki hastayı bir de bakmışız ki poliklinik kapımızdan içeri girip bilgi veya rapor istiyor.  Hâlbuki bu hastaların kesin izolasyonda olmaları gerektiği bilgisini,  tanıyın koyan doktor ve hastane tarafından kendilerine verilmiş olması gerekiyor ama verilmiyor.  
• Hastaya ulaşamama, yeterli bilgi alamama, başka şehirde olup rapor talebinde bulunma, filyasyon ve pandemi polikliniği çalışanlarının farklı söylem ve uygulamaları vs. 
• Hastaya ulaşılamıyor bazen, hastaların çok beklentisi var, ilk günler çok korkuyorlar.
• Hayır 
• Hayır Yok
• Hem aradığımızdan hem de her gün arayıp uzun konuşmadığımızdan şikayetçiler ve hep uyarıldığına rağmen asmya bile bile geliyorlar 
• Henüz bir sorun yaşamadım 
• Her basamağı sorunlu; takibi, tedavisi, raporu vs. 
• Her ne kadar arasak bile hastalar kendilerini yalnız, terkedilmiş ve ümitsiz hissediyor... Çoğu bu olayla tek başına baş edemiyor. 
• "Her tarafı yanlış • Doğru yeri yok ki" 
• Her türlü sorunun çözüm beklentisi içinde olan vatandaşın aile hekiminden talepleri rapor alışveriş ilaç test talebi muhatap bulamama sorunu vs. 
• Herkesi her problemi aile hekimi halledecek algısı oluşturuluyor kurumlar ve çalışanlar tarafından. 
• "Her şey problem." 

• Her şey serbest iken filyasyon gerek yok ki. Kimse evinde oturmuyor zaten boşa angarya 
• Hiç görmediğimiz yıllar önceden birime kayıtlı olup başka yere taşınan kişilere ulaşmak zor oldu • Hiçbir mantığı yok. Sekreterin yapacağı is 
• Il sağlık müdürlüğünden hastaların aranıp sizi doktorunuz aradı mı diye sorulması, pcr +hastaların rapor için asm'ye gelmesi, e devlet ile asm deki sistemdeki izolasyon tarihlerinin uyuşmaması, hastalarla görüşüp reçete vb. İhtiyaçlarına cevap vermemize rağmen aranmadık denilmesi, izlemleri yapmamıza rağmen doktor telefonuna gelen mesajlarda izlem yapılan/yapılmayan hatta sayılarının tutmaması, izlem yapılan ve yapılamayanların isim ve yüzde olarak programlardan görülmemesi, telefonu açan aileden birisi ise her biri ile ayrı ayrı nasıl olduğunun sorulmasının hastalar tarafından beklenmesi, aksi durumda şikayete maruz kalınması, özellikle Eylül ayında izlemler için neredeyse 3 saat kadar zaman ayrılmasına ihtiyaç duyulması, asmlerde lohusa izlemi yapılamadığı ya da bunların sisteme girilemediği için müdürlükten yazı gelmesi... 
• İlaç temin eden ekipler ilacı atar gibi bırakıp, nasıl kullanacağını anlatmadan kaçar oldu. Hastalar sıkıntıda  
• İlaç tedavisi geç başlanıyor, ayrıca ayni evde vaka temaslı semptomu yok sürüntü alınmıyor aile hekimi takıp deniyor 
• İletişim bilgileri hatalı veya eksik 
• İletişim eksikliği  
• İletişim problemleri  
• İzlem listesin de oynamalar ve bütün hastalarını her gün görmemek takibi zorlaştırıyor  
• İzolasyon bitimi test istiyorlar 
• İzolasyonda ola çalışan kişilerin istirahat raporları ile ilgili çok silkinti yaşıyorum 
• İdarecilerin sağlık çalışanlarına uyguladığı mobbing. Yeterli koruyucu ekipman verilmemesi. Artan sağlıkta şiddet olayları karşısında sahipsiz bırakılmamız. covid+ kişi sayısının halka net açıklanmaması nedeniyle halkın rehavete kapılması. Bilimsel dayanağı olmayan özellikli izlem hastalarının ve daha önce ilçe sağlık müd’ce yapılan okul aşılarının aile hekimliğine yüklenmesi. Filyasyon ekibinin yeterli sayıda kişiye test yapmaması. Erken uyarı birimlerinin telefonlarına ulaşılamaması. İstirahat raporu düzenlememesi. Kişilerin rapor için asm’ye yönlendirilmesi. İzolasyona uymayan kişilere yeterli cezai yaptırım uygulanmaması 
• İlaca ulaşımda sorunlar var rapor konusu sıkıntılı. Her sağlık kuruluşu hastayı aile hekimine yönlendiriyor. Aile hekiminiz verecek yapacak... 
• İlaç temini + vaka temaslı hastalara pcr yapılmaması + iletişim bilgilerin eksikliği +  
• İlaç ulaşmayan oldu karantinaya alınmayan hastam oldu.112 e gerektiğinde ulaşamayan oldu. İlaçlar yan etki yaptı çaresiz kaldık kimseye ulaşamadık. Tel nosu olmayan hasta oldu. PCR testi kaybolanlar oldu • İlaç ve rapor konusunda sıkıntı oluyor. Rapor konusunda anlaşmazlığım oluyor 

• İlaçlar geç geliyor hastalar ilçe sağlıkla iletişime geçemiyor 
• İlaçların temininde istirahat raporun da izolasyon uyumun da sorunlar yaşandı  
• İlçe sağlık ekipleri ile koordinasyonumuz çok zayıf ve e-nabız hastalara izlem yaptığım halde yapmamış görünüyor diye mesaj gönderiyor 
• İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iletişim kurmakta güçlükler mevcut, bazen telefonu defalarca aradığımız halde yanıtlamıyorlar  
• İle sağlık Müdürlüğü ile farklı dil konuşuyoruz hastaları arıyoruz jandarma ile dışardan topluyoruz buna çözüm bulunmalı 
• İletişim - diyalog ve bu işin böyle yapılmayacağına olan inancım 
• İletişim. Kriz merkezine ulaşılamıyor. Algoritma anlamsız hastalara anlatmakta sıkıntı çekiyoruz  • İletişim ağı zayıf tek kişi üzerinden yürüyor 
• "İletişim bilgileri sorunu  
• Karantina sonunda test yapılmaması ile ilgili açıklamayı sürekli ve bazen aynı kişiye defalarca yapmak zorunda kalmak • Tedavi protokolleri ile ilgili kuşkulara cevap vermek 
• Bu güne kadar görmeden telefonla kişilere rapor vermek zorunda kalmak 
• Aynı aileden listeye düşen kişilerin farklı günlerde listelenmesi nedeniyle bir aileyi her gün aramak zorunda olmak 
• Geçen ay tüm hasta ve temaslıları aradığımız halde ay sonu anlayamadığımız bir ayarlama ile aşamalarımızın yapılmamış gibi görünüp yüzdelerimizin düşmesi  
• Ayrıca Verilmeyen performans ücretlerinin verilmiş gibi anlatılıp hastaların bu konuyu bizimle tartışma hakkı varmış gibi konuşması ile oluşan saçma sapan iletişim süreçlerini idare etmekle uğraşarak yaşadığımız gerginlikle baş etmeye çalışmak " 
• İletişim bozukluğu ve yalnızlık hissi  
• İletişim eksikliği ve aile hekimleri bir tıbbi birim olarak değil, hekim olarak değil, sevklerimize, yönlendirmelerimize, isteklerimize yaklaşım, reddedilmesi! Dikkate alınmaması acı ve bir angarya iş yapan, getir götür işi yapan, sanayide meydancı olarak adlandırılır, iş sevgisi ve motivasyonumuz her geçen gün düşmekte 
• İletişim kurmak zor oluyor bazen ve mesleğimizi değersizleştiriyoruz 
• İletişim numaraları yanlış, izlemlerin anlamı olduğunu düşünmüyorum  
• İletişim numarasına ulaşamamak 
• İletişim problemleri. Hem ASM-TSM, hem ASM- Hasta, hem de TSM-Hasta 
• İletişim sıkıntılı 
• İstirahat raporları  

• İstirahat raporların test yapan kurum tarafından düzenlememesi, hastaların test sonuçlarını öğrenmek ve rapor yazdırmak için asm’lere yönlendirilmesi. Özellikli izlemlerin bilimsellikten ve pandemi sürecine katkıdan uzak olması, aile hekimlikleri bütün görevlerini pandemi süresinde dahi aksatmadan yerine getirirken çalışanlara call-center’lık işi yüklenmesi ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından tabiri caizse tehdit edilmesi. 
• İstirahat raporu almak için karantina kurallarını ihlal eden hastalar var. Tanı konulunca verilmiyor  
• İstirahat raporu problemi 
• İstirahat raporunu, listeye geç düştüğü için geç alan hastalarla sıkıntı yaşıyoruz 
• İş sırasında çok zaman alıyor  
• İş yükü arttığı için ne sağlık ocağına gelen hastalara ne de takip ettiğimiz karantina hastalarına kaliteli hizmet veremiyoruz. Hastalar sürekli daha fazla şey istiyor.  
• İşe başlayana covid19 negatif raporu vermek sorun oluyor (kişi test yaptırmadan) 
• İşlemler hakkında hastalar bize soruyor üsteki doktor yâda personelle bağlantı kuramıyoruz yeterli bilgi yok hastalar 2inci test yapılacak mı ne zaman yapılacak bir yere gitmesi gerekiyor izinler nereden alacak. Vb. sorular 
• İşleyişin sürekli değişmesi  
• "izlem gereksiz. Rapor konusuna çözüm bulunmalı " 
• İzlem hastaları listemize geç düşüyor. Raporlarını bizim sistemimize düştüğü gün verdiğimiz için hasta ve hasta yakınları ile sıkıntı yaşıyoruz. Hastalar sosyal mesafe ve yalıtkan kurallarına uymayıp evlerinden çıkabiliyor, asmlere gelebiliyorlar.  Bu durum toplum sağlığı için risk teşkil ediyor ama bu hastalara bir yaptırım uygulanmıyor.  
• İzlem notları filyasyon ekibince takip edilmiyor. Aile hekimi yetkisizliği durumu tıbbi sekreterlikten öteye taşımıyor 
• İzlem sayısının günlük 80 üzerinde olduğu dönemler oluyor, telefonda kişiler Bilgi vermekten çekiniyor, bize verdikleri bilgilerin diğer kurumlarla paylaşıldığını düşündüklerinden görüşmeden rahatsızlık duyup Bilgi paylaşmaktan kaçınıyorlar. Bu nedenle Birçok zaman bize sitem edilebiliyor.  
• İzlem sonunda PCR testi yapılmaması ve hastaların bu şikâyetlerini sürekli dile getirmesi • İzlem sürelerinin sık değiştirilmesi; vaka temaslı hastalar 14 gün izlemdeyken PCR pozitif hastaların 10 gün izlenmesi; bildirimlerin bazen geç yapılması; test yapılan hastalara hastanelerden daha sonuç çıkmadan 14 gün karantinada olacaksınız denmesi (hastaların dediğine göre)... 
• İzlem süresinin sürekli değişmesi hastanın karantinasının ne zaman biteceği konusunda belirsizlik • İzlem ve karantina sürelerinin değişkenliği 
• İzlem yapılması gereksizdi. Raporu da filyasyon ekibi verdikten sonra bizim izlem yapmamız artık daha da gereksizleşti 

• İzlemde olan kişilere telefonlarına bakmaması, kişilerle görüşmemizde bazı kişilerin dikkat edilmemesi gereken karantina kurallara uymaması... 
• İzlemin bitiş tarihi  
• İzlemler tamamen hikâye. Sürü bağışıklığına geçtik.  
• İzlemler zaman almakta ve uğraştırmaktadır 
• İzolasyon süresi ve filiasyon ile ilgili kafaların karışık olması her kurumdan farklı cevaplar gelmesi  
• İzolasyona uymama gereksiz rapor istekleri  
• İzolasyonu uyumuyor 
• İzolasyona uyulmuyor pcr bakılsa da ayaktan tedavi ve rapor için aile hekimine yönlendiriyor. Hastalar bu konuda bilgilendirilmemiş geliyor  
• Karantina bitti mi emin olamıyorlar 
• Karantina kuralına uymamak 
• "Karantina kurallarına uyulmuyor. Hastalar ASM ye geliyor" 
• Karantina süreçlerinin sürekli değişmesi 
• Karantina sürelerine itiraz edenler oluyor. Pozitif hastaların aracı yoksa hastaneye gitmeleri konusunda. filyasyon ekibi tarafından bize yönlendirilen hastalar oluyor 
• Karantinaya uymamak. Rapor alamamak. 
• Kişiler muhatap olarak başka kimse bulamadıklarından her türlü sorularını bize yöneltiyorlar ("İlacım gelmedi"den tutun karantina için asılan kâğıdı süre sonunda kimin çıkaracağına kadar).Gerçekten yoruldum.
• Kişisel korunma malzemesi hiç yok gelmiyor 
• KKE eksikliği  
• Kontrol testi yaptırmak istiyorlar bizim elimizden bir şey gelmiyor 
• Koordinasyon eksik kişisel koruyucu eksik 
• Koordinasyon yetersizliği, diğer kurum ve birimlerin aile hekimliği hakkında yanlış bilgi sahibi olma... Vb. 
• "Koordinasyon merk.ne ulaşılamıyor, bilgi alamıyorlar." 
• Koruyucu ekipman ve Koordinasyon eksikliği var 
• Kuralsızlık kuralsızlık kuralsızlık... perifer düşünülmeden sığırca kural konuluyor ve sonuç tam bir aptallık 
• Listelere geç düşüldüğünden ve ekip ya da hastaneler izolasyon raporu vermediğinden rapor tarihlerinde sıkıntı oluyor. 

• Listenin oluşmasındaki kuralsızlık 
• Lojistik, ekipman 
• Ne amaçla aradığımızı bilmiyoruz. Aramamızın sürece katkısının olmadığını düşünüyorum  
• Ne amaçla yakıldığı belli olmayan birçok hasta var 
• Ne zaman tekrar test yapılacak sorusuna cevap vermekte zorlanıyorum 
• Negatif temaslı olanlar işe gitmek istiyor. Rapor konusunda sorunlar oluyor. Tedavi veya testin tekrarı ile ilgili sorularına yanıt vermekte zorlanıyorum 
• Negatif test sonucu olan kişiler işlerine devam etmek istiyorlar ama takipli görülüyor. Rapor almak için asmye gelen izolasyon hastası var. Telefonda bazı hastalar uzun uzun konuşmak istiyor konuşmayı sonlandırmak zor oluyor Hem aktif hasta bak hem konuş yorucu oluyor. Telefonda konuşmak fazla zaman alıyor. Aradığım numaradan hastalar aklına takılan bir şey olunca geri arıyorlar hatta aylar sonra bile bir şey sormak için arayan oluyor bu çok rahatsız edici başka hat ve telefon almak zorunda kaldım 
• kadar fazla ki nereden başlayım bilemiyorum. Hastaların mağduriyeti oluyor, idari izinli sayılmıyorlar, raporsuz kalınca maaşları kesiliyor. En çok da olan bize oldu. Görmeden rapor verme, hastaları arayıp yüzgöz olma vs. vs. bir süre sonra şımarıklık derecesine gelen hasta talepleri... Çok yıprandım bu süreçte. Artık bazen dayanamıyorum. 
• Oturmamış sistem. Yöneticilerin kanun bilmez tavırları yüzünden her şeyin aile hekimlerine yığılmaya çalışılması. Görev tanımları verilince de mobbing uygulanması.  
• Özellikle hastaneden taburcu olan hastalar, taburculuk sonrası tedaviyi düzenleyen ve kontrole çağıran hastane hekimlerine hasta yoğunluğundan dolayı zor ulaştıklarını ya da ulaşamadıklarını beyan ettiler. Taburculuk sonrası reçete edilen subkutan uygulanan ilaçlar için hastanede eğitim verilmediğini beyan eden hastalar oldu. Haliyle taburcu edilen hastaların hepsi iş göremezlik raporu için aile hekimine yönlendirilmişti. Kendi aile hekimine telefonla ulaşamayan hastaların karantinada olması gereken yakın temaslıları, rapor için ASM'ye geldi. İzlemdeki hastalar nefes darlığı dahil gelişen her türlü semptom sebebiyle 184'ü aradıkları zaman aile hekimliğine yönlendirildiklerini beyan ettiler. Bazı hastanelerde yapılan, semptomsuz vakalarda PCR kontrolü vs. gibi sağlık bakanlığının güncel rehberine uymayan uygulamalar olması ve hastaneler arasında da farklı uygulamalar olması güvensizliğe ve kaygı artışına neden oldu. Telefonla yaptığım izlemlerde şikâyetlerini anlatıp muayene edilmeden aile sağlığı merkezinden eve ilaç gönderilmesini bekleyen hastalar oldu. Özellikli izleme göre karantinada olması gereken ve izlemlerde her defasında evde kalması gerektiğini anlattığım kişilerin karantina süreci bitmeden rahatlıkla yurt içi-yurt dışı seyahate çıktığını öğrenmek, boşuna emek verdiğimi düşündürdü. Özellikli izlemlerin faydalı olduğunu düşündüren nadir durumlar dışında oluşturulan bilimsellikten uzak ortam, izlemlerin gereksizliği kanaatini oluşturdu ve çalışma şevkimi kırdı. • Özellikle pozitif hastaların raporlarında çok sorun yaşıyoruz hangi kurum yaptı ise pcr testini o kurumun vermesi gerekiyor pozitif hastalar ortalıkta dolaşıyor • "özellikle raporlar ve evde izolasyon konusu problemli, hasta raporunu almak için ASM ye geliyor" 

• Özellikli izlemdekilere rapor verme sorunu, karantinada ki hastaların ilaç istekleri, sürekli telefon aramaları, PCR + hastaların ASMye gelmeleri 
• Pandemi hastaneleri tanı koymada yetersiz kalıyor hastaları ikinci bir kez başka hastaneye yönlendirmek zorunda kalıyoruz bir özensizlik var 
• Pandeminin ilk aylarında aktif olan Vefa destek ekipleri karantinadaki yurttaşların gıda ihtiyacını artık karşılamıyor. Yurttaşlar emniyet valilik kaymakamlık veya belediyelerde muhatap bulamıyor bu nedenle karantina, haklı olarak yurttaş tarafından ihlal ediliyor. Filyasyon ekip yetersizliğinden kaynaklı tüm temaslılara ulaşılamıyor vakalar yeterince filye edilemiyor. İlçe sağlık müdürlüklerin telefonlarına yoğunluktan kaynaklı vatandaşlar ulaşamıyor, ulaşsa dahi sorunlara ekip sayısı yetersizliği nedenli cevap olunmuyor ya da geç( 2-3 gün sonra) olunuyor  
• PCR + hastalar eve gönderiliyor, normal ulaşım araçlarını kullanıyorlar, sisteme geç düşüyorlar 
• Pcr + hastalara otomatik rapor işlenmesi 
• "PCR + hastam eşinde de semptom çıktığını onunda hastalandığını ancak kimseye ulaşamadığını söylüyor ve yardım istiyor. 
• Filyasyon ekibi ile görüşmeye çalıştık ulaşamadık 112 ile hastaneye yönlendirdim." 
• PCR + vakalar hastaneye izole gitmekte sorun yaşadı, aracı olmayanlar toplu taşıma ile gitmek durumunda kaldı.
• Pcr pozitif hastalar karantina sonrası pcr testi yapılmıyor, hastalar ve iş yerleri talep ediyor bilimsel olarak da kanımca yapılması gerekir diye düşünüyorum  
• Pcr pozitif hastaların kontrol testleri aksıyor, ihmal ediliyor. Tedavi başlanırken ilaç yan etkileri hakkında hastalara bilgi verilmiyor.  Eşi pozitif olduğu için çocuğumla benim ilgilenmem lazım, işe gidemem diye rapor istekleri oluyor  
• Pcr pozitif hastaların Sonuçlarını öğrenmek için veya rapor almak için asmye gelmeleri büyük sıkıntı oluyor 
• Pcr pozitif hastaların veya test yapılan şüpheli vakalar toplu taşımaları kullanmaya devam ediyorlar.  
• PCR pozitif olanların eşi gibi yakınlarına semptom yoksa test yapılmıyor. 
• Poliklinik hizmetleri yoğun olduğundan izlemlere zaman yetmiyor 
• Polk yaparken aramak zaman sıkıntısı oluşturuyor   
• Poz hastaların asmye gelmesi • Pozitif hasta ilaçları geç ulaştı evde tedavi görenler 
• Pozitif hastalar ve temaslılar14 gün sonunda ikinci test yapılmıyor, raporları hastaneden verilmeyenler sağlık raporları nedeniyle ASM ye gelmek zorunda kalıyor, bazısı izlem bitince gelerek geriye dönük rapor istiyor, başka hekimin yerine bakarken hiç karşılaşmadığın hastalar için rapor vermemiz bekleniyor, kişi başka ilde olabiliyor  

• Pozitif hastaların izolasyon zorluğu 
• Pozitif kişiler ve temaslıları il içinde rahatça gezebiliyor ve asmye filyasyon ekipleri tarafından gereksiz istekleri sebebiyle yönlendirilerek halk sağlığı riske atılıyor 
• Pozitif vakaların yakınları kasten isimleri vermiyor takipten kaçmak için ve kamu görevlileri sert takip yapamıyor veya kaçınıyor  
• Pozitif ve temaslılar direkt bize yönlendiriliyor her türlü işleri için 
• Rapor • Rapor, hastaların panik hali 
• Rapor alma, bilgi için nereye başvuracaklarını bilememe, hastanelerin pozitif ve tedavi verilen hastalara rapor vermeyip AH yönlendirmesi, idarenin bu işi sahiplenmemesi 
• Rapor almak için halen bize yönlendiriliyorlar. 
• Rapor durumunda hasta ile karşı karşıya gelmemiz, hastaların bir kısmının izlem için aramalarımızda işbirliğine girmemeleri 
• Rapor için çıkıp geliyorlar. Test yapan hastane git aile hekiminden al diyor. Negatif keyfe keder test yaptırmış bir grup var, sadece rapor için yaptırdıklarını düşünmeye başladım. İzlem listesine adı düşmeden rapor vermiyoruz beyana dayalı, bazen 3gün sürüyor listeye düşmesi. Mevsimsel vakalar da çok arttı. Karışmaya başladı vakalar. Şüphelendiklerimizi hastaneye yönlendiriyoruz ama test yapılmadan ilaç verilip yollanıyorlar. Böyle 2 hastam daha sonra şikâyetleri arttı ve pozitif tespit edildiler. 
• Rapor ilaç   
• Rapor ile ilgili kavgalar devam ediyor geriye dönük rapor talebi var 
• Rapor ile ilgili münferit sorunlar • Rapor istekleri hiç bitmedi ve hastaları görmeden rapor yazdık. Yetmedi birde vats up tan yollamadık diye laf işittik. Genel durumu çok bozuk hastalar hastaneye ulaşamadılar. Sadece ilaçları bırakılıp gidildi. Telefonla ilaç yazıp sorun halletmeye çalıştık. Tüm belirtiler covit olmasına rağmen bir türlü pcr yapılmayan hastalar oldu. Bu şekilde evdekilere bulaştırıp, ölen hastalarım oldu. 
• Rapor konusu 
• Rapor konusu çok sıkıntılı ve karantina sürecine uymuyorlar. 
• Rapor konusu sıkıntı. Pozitif hastalar rapor almaya asm ye geliyorlar 
• Rapor konusu ve işe dönüşte işyerinin tekrar test isteyip çalışabilir raporu istemesi Bazı hastanelerin pozitif Hastaya rapor yazmaması 
• Rapor konusunda tutarsızlık var... Hastaları aramamız sıkıntı 
• Rapor neden verilmiyor. Neden aramıyorsunuz. Eski güne dair rapor istiyor.  
• Rapor olayları ve uzman hekime ulaşmada sıkıntı yaşanıyor. 

• Rapor sıkıntısı temaslı ama sisteme düşmüyor rapor talebi  
• Rapor sisteminin oturmaması, temaslı hastada belirti geliştiğinde hastaneye ulaşım, pcr + hastanın semptomlar nedeniyle hastaneye gitmek istemesi durumunda 112 nin savunma göstermesi 
• Rapor sorunları ve hastaların sonuç için bize yönlendirilmesi pozitif ve temaslı hastaların asm.ye kontrolsüz gelişi 
• Rapor talepleri ve anlamsız iş yükü asıl rakibin daha ciddi olarak filyasyon ekiplerinin alt yapı ve olanakları güçlendirilerek yapılmalıdır diye düşünüyorum 
• Rapor taleplerinde ASMye gelmeleri, yoğun zamanlarda zaman sıkıntısı, hastalarımızın net bilgilendirilmemesi( tekrar test gibi) 
• Rapor tarihleri 
• Rapor temininde sıkıntı şikâyetleri yok 
• Rapor ve ilaç kullanımıyla yan etkileri danışma 
• Rapor verilmesi... pcr alınmasında tam bir standardın olmaması. tdv standardının olmaması. • Rapor vermek, gece 23 de bile arıyorlar,  
• Rapor, ilaç, testlerin yapılmaması.  
• Raporlama ve hastaların sgk ile olan problemlerinin çözümünü asmde araması... insanlar hastaneleri virus kaynayan bir yer olarak görüyorken asmleri steril bi ortam olarak görüp çok rahat davranmaları... 
• Raporlar  
• Raporlar, test talepleri, azda olsa ilaç alımı ile ilgili sorunlar 
• Raporlar gecikebiliyor çünkü sisteme test sonuçları geç düşüyor bu nedenle hem hasta mağdur oluyor hem de aile hekimi ile hasta arasında olumsuz diyaloglar yaşanabiliyor  
• Raporlar gerçekten bunalttı 
• Raporlar problemli 
• Raporlar sorun hastalar evde 14 gün oturmak istemiyor 
• Raporlar, temaslıların test talebi, 112 ve 184 'den telefonlarına cevap verilmemesi 
• Raporların filyasyonca verilmemesi • Raporlarının test yapan kurumca düzenlenmemesi 
• Raporlarr 
• Semptom gösteren vaka temaslısı her hastadan örnek alınmaması bir sorun olarak karşımıza çıktı.
• SEMPTOMSUZ VE NEGATİF VAKALARIN izolasyona alınması sorun doğuruyor. Telefon konuşmaları ile çözümlenemeyen bir karışıklık söz konusu. 

• Semptomu olan ve Bt pozitif hastamı zaten belli covid olduğu teste gerek yok deyip tedavi verip göndermişler. Bugün tekrar yönlendirdim çünkü izlem listesinde yok ve aile de temaslı görünmüyor eşini işe çağırıyorlar diye, aynısını tekrarlamışlar enfeksiyon uzmanı arkadaşı arayarak çözdüm ama o bile şaşırdı nasıl böyle bir şey yaparlar diye(hastanede değişik branş hekimleri covid nöbeti tutunca bir standardı onlar bile yakalayamamış durumda, hekimin o anki kararına bağlı maalesef o anki hasta yönetimi 
• Serbestçe dolaşmaları  
• Sisteme geç düşmeler yüzünden ve hasta talep etmediği için yazılmayan istirahat raporları yüzünden çok sıkıntı yaşıyoruz. 
• Sisteme geç düşmesi, telefonunun başta belirsiz olması(2322341111 gibi),yakınının gelip rapor istemesi ve takip, izlem sonunda tekrar rapor talebinde bulunmaları; yeterli cezai işlem yaptırımına uğramamaları. 
• Sorun telefonla aramanın efektif olmaması 
• Sorun yaşamadım, izlem sonunda ise başlayacakken surecin en başından başlayan is görmezlik raporu talepleri olduğunda çok ciddi sıkıntı yasadığımız günler olmuştu, artık yok
• Sorun yaşarsak hiç bir şekilde bir üst ve onun bir üstü kuruma telefonla ulaşamıyoruz. Acil bir şey olursa 112 ye ulaşabiliyorum o kadar.  
• Sorun yok
• Sorundan bol bir şey yok, hangi birini yazayım 
• Sorunlar bilinmiyor değil. 
• Sorunlar ortada cevap veren yok
• Süreç takibi ile ilgili sürekli olan değişiklikler sayesinde hem izlemdeki kişiler hem de biz sağlık personelleri kafaları iyice karıştı hastaların karantina suresi ile ilgili sorularına hiçbir türlü cevap veremiyoruz : 
• Sürekli değişen algoritmalar ve vatandaşın muhatap bulamama en büyük sorun.  
• Sürekli değişen algoritmalar, vaka sayı ve tesbitindeki değişiklikler nedeniyle sisteme olan güvensizlik • Sürekli değişen prosedür yüzünden oluşan belirsizlik.  
• Şahsi numaramın bütün hastalarıma elinde olması 
• Takip ne zaman bitecek gibi taciz soruları çok oluyor 
• Takipteki hastalar ilaç/rapor gibi ihtiyaçları için bizi arıyorlar. Pandemi mücadelesinin bir yerinde olmadığımız için bazı konularda yardımcı olamıyoruz.   
• Tamamıyla zaten hasta takibi sorun 
• Tedavi protokolünü bilmiyoruz ama hastalar hep bize danışıyor. İl dışı hastalarımla ilgili sıkıntılar oluyor çözemiyoruz 

• Tek Birimli Köy ASMsinde Tek personel olarak çalışıyorum 8 aydır benden başka kimse yok. Filyasyon Ekibi Hasta Raporu vermiyor bana kalıyor. Köylünün maske alışkanlığı zayıf.  
• Tekrar test alınıp alınamayacağı, bulaştırıcılığın devam edip etmediği ve pozitif hasta neden 10 gün negatif olanların neden 14 gün rapor aldığı... Gibi soruları sıkça alıyoruz. Ve talepler sorular oldukça çok vakit alıyor telefonda. Bazıları neden sık aradığımızı bazıları da neden sık sık aramadığımızı sorguluyor. Ve bakanlıktan dr unuz sizi arıyor mu diye hastaları aradığında hastalar dönüp bizi aradılar vs diyip tekrar dönüyorlar. Ayrı ayrı birimlerden arayanların olmasından memnun olmayan da azınlık bir grup hastamız var. Yaşadığımız sorunlar bu iletişim konularında oluyor.
• Tekrar test alınması konusu sorun!! Hastalar bundan şikâyetçi, izolasyon bitip normal hayata dönmeden semptom geçmiş olsa dahi test alınmalı.  
• Telefon çekmeyen yerlerde ikamet edenlere ulaşmada zorluklar  
• Telefon numaralarına ulaşamama  • Telefon numarası hatası sık oluyor.  
• Telefonla aramada ulaşılamama sorunları oldu 
• Telefonla arayarak rapor istiyorlar • "Telefonla izlem gereksiz bir uygulama. Hastaların verdiği bilgiler inandırıcı değil" 
• Telefonla ulaşmada bazen zorluk çekiyorum 
• Telefonla ulaşmak her zaman mümkün değil. Kasıtlı olarak açmayan rahatsız olanlar olabiliyor. 
• Telefonlara cevap veremiyorlar, para için arıyorsunuz diyorlar.  
• Telefonları yanlış, öğrenci olanlar il dışında uzun süredir 
• Telefonlarımı susmak bilmiyor ve aynı anda hasta baktığım için ger zaman telefonla iletişim kuramıyorum veya telefonda olduğum için ayaktan gelen hastalarıma bakamıyorum. • Telefonlarımız hiç susmuyor Hasta talepleri çok arttı 
• Telefonlarımızı bazen açıp, bazen açmıyorlar. İletişim numaraları yanlış oluyor. Cevaplandırırken bazen kızarak veriyorlar 
• Telefonu açmıyorlar 
• Telefonu açmamaları, rapor verme karışıklığı, verilen ilaç tedavilerinin onaysız verilip aile hekimin yazsın denilmesi 
• Telefonu açmayan hastalarım oldu çok az 
• Telefonu açmayanlar oluyor 
• Telefonum susmuyor. Gerekli gereksiz bütün hastalar tarafından rahatsız ediliyorum. İşim olmayan konular da dahil. 

• Temaslılardan 4-5 gün sonra pozitiflerim de çoğaldı. Tekrar filyasyon ekiplerini yönlendiriyoruz. Riskli olguların hastaneye yatışı bile mümkün olamayabiliyor. 
• Temas ya da covidlilerin rapor için ASM ye gelmeleri 
• Temaslı hastalarda semptom geliştiğinde test yapılmasında zorluk yaşanıyor 
• Temaslı tespiti ve sisteme kaydı çok geç ya da yok. Yine hastaların test günü ve bize bildirim günü farklı rapor süreleri ve izolasyon süreleri birbiriyle örtüşmüyor. İlaç bekleyip geç alıyorlar.184 ile sorunlarının anlatacak kişi ve çözüm bulamıyorlar. Hastalıkta 112 vakaları taşımıyor çoğu kendi imkanı ile hastaneye gidiyor. Rapor ve süresi için çok arıyorlar. Telefonda bizlerle konuşma şekli ve tavır çok çok çirkin mesleki saygınlığımız sıfır tehdit azarlama-hakaret-hesap sorma her şey var. 
• Temaslı ve pozitifler için istirahat raporlarının tarafımızdan talep edilmesi, hastayı görmeden uzaktan rapor yazma beklentisi sorun yaratıyor. Ayrıca eğitim asm'de çalışan aile hekimliği asistan hekimleri olarak, bahsedilen covid ek ödemelerinin sahadaki asm hekimleri ile aynı sorumluluğu paylaşmamıza rağmen eğitim asm'lere yapılmayacağını üzülerek öğrendik. 
• Temaslı ve semptomu olan hastalardan sürüntü alınması ve hastaneye sevki konusunda aksaklık yaşanması temaslı ve semptomlu hastalara ilaç başlanmaması 
• Temaslı veya pozitif hastanın raporlanma süreci, izolasyon kurallarının ihlaline yönelik net bir bildirimin yapılamayışı, triaj ile ilgili önlemlerin alınamıyor olması (yasal altyapı-net triaj algoritması olmayışı. Randevusuz gelme, aynı anda hasta ve gebe vb. nin aynı koridorda bekleşmesi) 
• Temaslılar sisteme geç düşüyor bu arada muayeneye gelmiş oluyorlar genelde benim muayenemden 2 gün sonra temaslı yada pozitif düşüyor birde telefon no lar güncel olmayabiliyor • Temaslılara ulaşma zorluğu...
• Temaslıların semptom olunca test yaptırmaları uzun zaman alıyor 
• Tespit tarihinden en az 2 gün sonra izleme düşüyor. Bazı temaslı olarak karantinadasın diye bilgi verilen hastaların sisteme hiç düşmediği veya günlerce bunun için uğraştığı oluyor.
• Test için endikasyonlu hastayı yolladığımızda test yapmadan geri bize yollaması, test veren hastanın sonuç çıkıncaya kadar izole olmaması, raporların hastaneden verilmeden hastanın bize yollaması...  
• "Test yapılıp rapor verilip raporu cumartesi günü bitecek hastalara hafta sonu çalışanlar için rapor verilmiyor ah verecek deniliyor  
• Hastalar ilaçlarını nasıl kullanılacağı anlatılmadı diyor? Il sağlık müdürlüğünün görevlendirdiği kişiler AH sizi arıyor mu diye sabah 08:30 da aramaya başlıyor" 
• Testi pozitif olanlar dahi listeye atılmadı ve filyasyon ekipleri her işi aile hekimin yapacak diye bize yönlendiriyor. • Teşhis konulan yerden rapor alamamaları 
• Tükeniyorum 

• Tükenmişlik sendromunu yaşıyoruz artık. Hastalar karantinada iken sorunlarına çözüm bulamıyor her sorunu aile hekimine söylemek zorunda hissediyor. Bu durum Aile hekimini hekim olarak görmemeye sebep oluyor Hasta hekim ilişkisi çok kötü bir şekilde zedelendi.  
• Ulaşamama ve raporlar hastanelerin farklı tedavi ve takip yaklaşımları 
• Ulaşılamama
• Ulaşım sıkıntısı hastalar rigit her şey aile hekiminden bekleniyor 
• Ulaşım ve iletişim problemleri 
• Vaka teması olan olmayan izleme düşmüşse hepsi rapor almak istiyor, izolasyon bitince hepsi işe başlama yazısı istiyor, polikliniği ısrarla 3 kişi 4 kişi giriyorlar toplum kurallara uymuyor. Yapılamayan her iş için insanlar aile hekimine geliyor. 
• Vakalar sürekli aranmaya negatif tepki veriyorlar.
• Yanlış telefon no veriyorlar veya arandığında açmıyorlar. Hastanın hiçbir sorumluluğu yok tüm izlemlerde olduğu gibi o yüzden umursamıyor  
• Yanlış tlf numaraları, rapor talepleri  
• Yanlış numara verenler oluyor. 
• Yapılan izlemeleri anlamsız buluyorum 
• Yaptığımız halde yapılmadı gözüküyor  
• Yararı olmayan bu uygulamanın sonlanması gerektiğini düşünüyorum.  • Yazmak zor  
• Yazmakla bitmez  
• Yerine baktığım Dr. arkadaşın hastaları ile ilgili rapor verme sürecinde Eylül ayında sorun yaşadım.
• Yeterli sayıda arama yapmadığımı ifade edenler oldu 
• Yetersiz maske, şikâyeti olmasına rağmen covid polikliniğine gitmesi gerekliliğini anlamama, 
• Zaman konusunda sıkıntı yaşıyoruz.  
• Zaman yetmiyor 
• Zamansızlık ve kişilerin izolasyon kurallarına uymamaları  
• Zırt pırt aradıkları için poliklinik hizmetini etkiler hafta sonları kendi şahsi telefonumuzdan aramak zorunda kalıyoruz sonra yerli yersiz rahatsızlara maruz kalıyoruz 

Haberin etiketleri:

TTB, coronavirüsü


Haber okunma sayısı: 1581

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÜLKE GÜNDEMİ

CHP Pelikan yapılanmasını meclise taşıdı

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun görevden alındığı dönemde yayınladıkları bildiri ile tanınan ve

Pandemi kadınların yükünü artırdı

Araştırmalar pandemi döneminde kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığını, işini kaybetme riski ile daha

Aşı hakkında doğru bilinen 8 yanlış

Covid-19 enfeksiyonu hızla yaygınlaşırken, sonbahar ve kış aylarında influenza ve dünyada milyonlarca çocuğu

30 Yıl sonra kız kardeşine kavuştu

Esra Erol’da kayıplar aranmaya devam ederken bugün bir mucize daha gerçekleşti. Hayat hikâyesini gözyaşları

Ticaret Bakanı'ndan pembe tablo

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Minik ortaktan öğretmenlere destek

Cumhur İttifakı'nın minik ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Öğretmenlerimizin

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL