24 Eylül 2020 Perşembe

Yönetemiyorsunuz! Ölüyoruz, Tükeniyoruz!

yonetemiyorsunuz-oluyoruz-tukeniyoruz

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ile daha fazla geç olmadan salgına karşı neler yapılması gerektiğini anlattı.
15 Eylül 2020 Salı 20:09

 COVID-19 salgınında gelinen durumu, hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları, talep ve beklentilerimizi dile getirmek, artan vaka ve ölüm sayılarına dikkat çekmek üzere TTB’nin çağrısıyla ülke çapında “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!” başlıklı basın açıklamaları gerçekleştirildi.

 

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Recep Koç, İTO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyon Başkanı Dr. Nazmi Algan, İTO Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç, TTB eski başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

 

İstanbul’daki eylem 15 Eylül 2020, Salı günü 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) önünde yapıldı. Koruyucu tulumlarını giyip maske ve siperliklerini takan ve “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!” yazılı dövizler taşıyarak Haseki EAH önüne dek yürümek isteyen temsili hekim grubu polisin engellemesiyle karşılaştı. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine basın açıklaması İstanbul Tıp Fakültesi ana kapısı önünde yapıldı. 

Burada ilk konuşmayı Dr. Süheyla Ağkoç yaptı ve şunları söyledi: “2020 yılının başından beri dünyada ve ülkemizde birçok can kaybına neden olan Covid-19’a ve salgının yönetilememe haline dikkat çekmek için toplandık. Ülkemizde 39’u hekim olmak üzere 93 sağlık çalışanı hayatını kaybetti bugüne kadar. Bu sayının içinde hekimler, eczacılar, tıp öğrencileri, dişhekimleri, hemşireler, güvenlik görevlileri var. Giydiğimiz koruyucu tulumları görüyorsunuz; meslektaşlarımız, sağlık çalışanları saatlerce bu giysilerin içinde çalışıyorlar. Kuşkusuz bu ülkenin iyi ve onurlu hekimleri, sağlık çalışanları sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Ama bu sorumluluğu vatandaşa yıkan, vatandaşın vicdanına teslim eden ve bunu bir sağlık sorunu olmaktan çıkartıp bir asayiş sorunu olarak gören, İçişleri Bakanlığı’nın yönettiği bir süreç haline getiren zihniyete karşıyız. Eğer insanların sağlığını korumak istiyorsanız ekonomik, sosyal ve özlük haklarını gözeterek bir pandemi yönetimi yürütmek zorundasınız. Bu yüzden biz ‘Yönetemiyorsunuz, Ölüyor, Tükeniyoruz’ eylem haftası kapsamında sorunlarımıza dikkat çekmek için toplandık. 17 Eylül 2020, Perşembe günü de çalıştığımız sağlık kurumlarında, kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve yurttaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve anma etkinlikleri gerçekleştirecek ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.”

 

Ardından İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, bugün bütün ülkede, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, giderek artan vaka ve ölüm oranlarına, yoğun bakımlardaki ciddi artışlara, halk sağlığı sorunlarının giderek artmasına, sağlık çalışanlarında hastalığın giderek yayılmasına, çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybetmiş olmasına dikkat çekmek üzere basın açıklaması yapmak için toplandık. Yaşadığımız sorunları, sağlık çalışanlarının çekmiş olduğu sıkıntıları hem vatandaşlarımıza hem de yetkililere duyurmak üzere sembolik bir eylem yapmak amacımız. Sağlık çalışanları ciddi bir moral-motivasyona ihtiyaç duymaktadır. Sağlık çalışanları arasında Covid-19 giderek yayılmakta, yaşanan sorunlar sonrasında emekli olanların, istifa edenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Sağlık çalışanlarında bir meslekten kaçış hali başlamıştır. Bu tükenmişliğin önüne geçmek için yetkililer gerekli adımları atmalı, gerekli önlemleri almalıdır. İl Hıfzıssıhha Kurullarına, İl Pandemi Kurullarına tabip odaları, uzmanlık dernekleri, ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları dahil edilmelidir, birlikte çözüm üretmek zorundayız. Bu sürecin üstesinden ancak hep birlikte mücadeleyle gelebiliriz. Covid-19’un mutlaka bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu yönde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca kişisel, koruyucu ekipmanlar eksiksiz sağlanmalı, çalışma saatlerimiz azaltılmalı, baktığımız hasta sayısı makul bir düzeye indirilmelidir.”

 

Basın açıklamasını ise İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç okudu. Basın metninde şunlar dile getirildi:

 

“Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan COVID-19’dan hayatını kaybediyor.

COVID-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadar olan yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz.

Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu, salgın planlaması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı program açıklamalarını bekliyoruz.

 

Ülkenin en önemli ve gerçek gündeminin COVID-19 salgını olduğunun kabul edilmesini ve ülkeyi yönetenler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların bu gerçekliğe uygun tutum almasını istiyoruz.

 

TBMM’nin açılmasını beklemeden bütün partilerin COVID-19 salgını konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için çağrı yapıyoruz. TTB olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte COVID izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz.

 

Sağlık Bakanlığı’nın başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile birlikte “COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi” oluşturmasını talep ediyoruz.

 

Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı il Hıfzıssıhha Kurullarını işlevli kılmalı, başta belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur sendikaları, hemşeri- köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır.

 

Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm kalım savaşına dönüşen COVID-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın “meslek hastalığı” tanımını kabul edecek bir Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.”

 

Basın açıklamasının okunması ardından etkinlik alkışlarla sona erdi.

 

Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!

Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlarına tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz!

 

Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok

olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir

bir hastalık olan COVID-19’dan hayatını kaybediyor.

COVID-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve

koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadar olan yönetiliş

biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu,

salgın planlaması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı program açıklamalarını bekliyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

Ülkenin en önemli ve gerçek gündeminin COVID-19 salgını olduğunun kabul edilmesini ve ülkeyi

yönetenler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların bu gerçekliğe uygun tutum almasını istiyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

TBMM’nin açılmasını beklemeden bütün partilerin COVID-19 salgını konusunda işbirliği ve

koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için çağrı yapıyoruz. TTB olarak uzmanlık dernekleri

ile birlikte COVID izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin

oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

Sağlık Bakanlığı’nın başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile

birlikte “COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi” oluşturmasını talep ediyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir

irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı il

Hıfzıssıhha Kurullarını işlevli kılmalı, başta belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur

sendikaları, hemşeri- köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik

kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm kalım savaşına dönüşen COVID-19 mücadelesinde yalnız

bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi

ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın “meslek hastalığı”

tanımını kabul edecek bir Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz 

 

Yıllardır dillendirdiğimiz ve AKP hükümetlerinin “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile cisimleşen; sağlıkta

özelleştirme-performans sistemi ve kamu özel idaresi odaklı milyarlık kiralara neden olan “şehir

hastaneleri”nin COVID-19 salgını ile insanı değil sermayeyi ve karı öncelediği görülmüş oldu. Sağlıkta

dönüşüm programı yarattığı tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmeli, salgın biliminin öngördüğü üzere

kamusal bir sağlık programı hayata geçirilmelidir. “Koruyucu hekimlik-sağlık” hizmetlerinin

öncelenmesi geçmişte kalmış bir nostalji değil, bugünün ve geleceğin sağlık perspektifidir. İlk adım

olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir perspektifle yeniden düzenlenmesini, Aile

Sağlığı Merkezleri’nin varlığı ve çalışanları ile birlikte kamu sağlık merkezi olarak tanımlanmasını ve

acil olarak tüm ASM binalarının kamu eli ile temini ve onarımı ile ek sağlık personel ataması

yapılmasını istiyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir dönemde hekimler ve sağlık

çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz

önünde bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman sağlanmasını, bu

hususta hiçbir aksama yaşanmamasının sağlanmasını istiyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına dair insan yaşamını

önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan ve

en dezavantajlı, yoksul kesimleri - emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz

Bu adımları atmayanların, COVID-19 salgını ile mücadeleyi gerçekler üzerinden, olağandışı durum

tanımıyla ve bir seferberlik ruhuyla karşılamayanların; suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık

çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatacağımızı buradan ilan

ediyoruz. COVID-19 salgını mücadelesinde başarı; akıl ve bilim esas alınarak, gerçekleri konuşarak,

filyasyon ve test süreçlerini çok iyi yöneterek, tedavi ortamını iyileştirip, sağlık çalışanlarını motive

ederek sağlanır. Salgının yaygınlaştığı, 8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği, herkesin kendisi ve

bütün yakınları için sürekli tedirgin olduğu bir süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez.

 

Türk Tabipleri Birliği

İstanbul Tabip Odası

 

Haberin etiketleri:

TTB, İTO, Covid-19, hekim


Haber okunma sayısı: 197

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

maske-sahte-dezenfektan-sahte

Maske sahte dezenfektan sahte

24 Eylül 2020 Perşembe 10:52
kadin-itfaiyeci-olmaz-diye-bir-sey-yok

Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:59
marmarayda-buyuk-indirim

Marmaray’da büyük indirim

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:28
koronavirus-hastasi-308069-vefat-7711

Koronavirüs hastası 308.069 vefat 7.711

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:14
yavastan-seffaf-belediyecilige-yeni-ornek

Yavaş'tan şeffaf belediyeciliğe yeni örnek

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:06
cesaretin-kaynagi-belli

Cesaretin kaynağı belli

23 Eylül 2020 Çarşamba 11:01

ÜLKE GÜNDEMİ

Çeşmeden su yerine arsenik akıyor!

12 bin nüfuslu Kütahya’nın Emet ilçesinde şebeke suyundaki arsenik miktarı Dünya Sağlık Örgütü’nün

Böyle Müslümanlık olur mu diyoruz, küplere biniyorlar

Hakkari Üniversitesi Rektörü'nün oğlu için 28 adayı elemesine tepki gösteren CHP'li vekil Bekaroğlu, "Böyle

Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok

306. kuruluş yıldönümünü kutlayan İBB İtfaiyesi, Başkan İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yeni kadro

Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı

Ülkemizde Mart ayından beri etkili olan Koronavirüs salgını sürecinde ruhsal rahatsızlıkların çeşitlerinde

Kamu kurumlarında siber güvenliği artıracak 6 adım

Her alanda olduğu gibi kamu hizmetlerinde de dijitalleşme son sürat devam ediyor. Ancak devlet kurumlarının web

2500 avukat terör suçlamasıyla yargılanıyor

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2016'dan bu

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL