alanya escort bayan
Porn
milas escort ankara escort ortaca escort
antalya escort bayan

28 May覺s 2020 Perembe

Arad覺覺n覺z Sayfa Bulunamad覺...

LKE GNDEM?

Hidroksiklorokin tart??mas?nda g驆ler Sa?l?k Bakanl???nda

Trk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi, Dnya Sa?l?k 琀gtnn hidroksiklorokin kullan?m?n? durdurmas? dolay?s?yla bir

Kimlik avc?lar? kobileri vuruyor

KOB?lere y霵elik kimlik av? sald?r?lar? art?? g飉teriyor. Yap?lan ara?t?rmaya g顤e oltalama sald?r?lar?, ABD'deki

DEVA Partisi'nden MHP'ye yan?t

DEVA Partisi, MHP ile aralar?ndaki polemi?e noktay? koydu. MHP Genel Sekreteri ?smet Bykataman'?n a?klamalar?na DEVA

Ben bilmem o bilir

Kamu 畤el i?birli?i kapsam?nda yap?lan ge蓾? garantili yol ve k鞿rler ile ?ehir hastanelerine ili?kin sorulara cevap

AKP ve MHP'ye inat asbestli borular de?i?iyor

ASK? Genel Mdrl?, asbestli borular?n de?i?imi i蓾n ilk ad?m? att?. 13 il蔒de toplam 220 kilometrelik asbestli

Normalle?me salg?n 霵cesine d霵me de?il

?BB Bilimsel Dan??ma Kurulu, ?stanbul ?蓾n A?lman?n A?amalar? konusunda bir rapor yay?nlad?. Raporda; 闤m

襤STANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL